A Néprajzi Múzeumnak otthont adó épület napjainkban két szárnyból áll: az utcával párhuzamos, a kétemeletes főhomlokzatot is magába foglaló szárny, s a rá merőleges, a telek nyugati szélén hátranyúló traktus. Az impozáns főhomlokzat a klasszicista stílus jegyeit hordozza, a földszinten 9, az emeleteken pedig 10 tengelyre tagolódik. A középső 6 tengelyt (a földszinten csak ötöt) rizalit emeli ki a homlokzat síkjából. A sávozott felületű földszinti regisztert erőteljes párkány zárja le. Sávozott lizénák keretelik a felső szintek 2-2 szélső tengelyét. A központi rizalitot két [...]