Az újabb kutatások azt feltételezik, hogy a fejedelemség-kori várat Udvarhely római castruma helyére építették. Az utóbbinak a falait, minthogy azok pont a védőárok vonalára estek, az árok ásásakor távolíthatták el. Ugyanezt a helyszínt választották a középkorban egy Árpád-kori királyi kúria, utóbb pedig a domonkos kolostor számára is. A kolostor-együttes épületei részben átépítve, de a 19. század [...]