A háromszög alaprajzú emléket kőtalapzatra állították, amelyhez három kőlépcső vezet fel. A lábazattal megegyező eredetű homokkőből készültek a barokk törpe-pillérek is, amelyek körülveszik az emlékművet.  Az emlékmű sok részletében, egyes ábrázolásainak kiválasztásában is erősen hasonlít a dómtéren álló Szentháromság-oszlophoz. A három sarkot a lábazati részen voluták támasztják alá, ezek [...]