Kolozsvár városának első köztéri emléke, amely eredeti helyén, az egykori jezsuita templom, a hozzá csatlakozó kolostor, a Convictus Nobilium és Báthory-Apor szeminárium épületei által övezett hangulatos városi tér barokk jellegének egyik meghatározó eleme volt. A kolozsvári Mária-oszlop teljes mértékben követi e barokk emléktípusnak a 18. század első évtizedeiben Közép-Európa szerte elterjedt megoldásait. Lépcsőzetesen kiképzett hatszögletű posztamensre támaszkodik az emlékmű központi eleme, az alapformájában szintén hatszögű, korintoszi fejezetes pillérforma, melyen a [...]