A Salamon-templom a város főterétől keletre levő kisméretű tér keleti részén helyezkedik el. A viszonylag egyszerű megjelenésű épületen sajátos stíluskeveredés figyelhető meg. A néhány évtizede Erdélybe települt örmények első templomuk felépítéséhez a környék késő gótikus templomait vették mintául. Ennek megfelelően a templom torony, hajó és a nyolcszög három oldalával záródó szentély együtteséből áll. A szentély északi oldalához kisméretű sekrestyét építettek. A hajó északi és déli oldalához csatlakozó mellékkápolnák félköríves záródásúak. A négyszögű torony sarkait lizénák hangsúlyozzák, vízszintesen három övpárkány tagolja. Felületét a [...]