A Telekiek sáromberki kriptája a falutól keletre fekvő ún. „régi temető” dombjának északi lejtőjén áll. Téglalap alaprajzú épület, keskenyebb északi és déli oldalán három-három, szélesebb nyugati és keleti oldalán négy-négy nagyméretű félköríves ablaknyílással. A falszövetek tanusága szerint eredeti arculata nagymértékben eltért a maitól: a hajdani építőmester egy minden oldalról nyitott árkádokkal határolt teret hozott létre, a derékmagasságig emelt alapozásról indítva az árkádok gyámfalait. Az ívközöket valamikor a 19. század folyamán a fal fele szélességében felfalazták a vállvonal magasságáig, így alakult ki az épület arculatát napjainkban meghatározó jellegzetes félköríves [...]