„Nem lehet”-vita (1987-1989)

A Makkai Sándor 1937-es cikkében és az azt követő vitában feltárulkozó problematika felelevenítésére pontosan 50 esztendővel később, a román kommunista diktatúrának a kisebbségekre nehezedő egyre súlyosabb szakaszában került sor egy fiatal értelmiségi csoport (a Limes kör) szűkebb nyilvánossága előtt. A kérdés újra felvetéséhez Cseke Péter gyűjtötte kötetbe a Makkai Sándor Erdélyből való eltávozása és cikke kapcsán született egykori sajtóvisszhangokat és a különböző írói hagyatékokból felkutatható levelezést. A közel 300 oldalas gépiratot a Kör tagjai kézről kézre adták, s ki-ki a maga hozzászólásával, továbbgondolásával továbbította a következő „olvasónak". A kézirat egy példánya [...]