erdélyi toronygombiratok

Az emlékirat elhelyezésének néprajzi leírását Dankó Imre végezte el. 1991-ben közzétett tanulmánya kezdeményezi az emlékirat toronygombirat névvel való illetését. A toronygombirat mint emlékirat. A toronygombirat az emlékirat sajátos változata, egyidőben kettős közlési szándéknak igyekszik megfelelni. A templom gombjában elhelyezve a népi vallásosság részeként, az imához, könyörgéshez hasonlóan folyamatosan szakrális, fatikus és kommunikációs funkciót tart fenn. Emlékiratként pedig az írott szöveg funkcióival rendelkezik: ismereteket tárol és közvetít. Az emlékiratként szélesebb művelődési áramlatba illeszkedik. Létrejöttét, terjedését a protestantizmus erdélyi kiterjedése, a felekezeti iskolák s a bennük tanító kántorok [...]