magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-ig

A szövetkezeti mozgalom a XIX. század derekán indult angol munkáscsaládok, valamint német, dán, francia parasztközösségek és kisiparosok társadalmi és gazdasági gondjainak orvoslására. A szövetkezet olyan gazdasági vállalat, amely egyúttal társadalmi egyesület is; tagjai nem részvényarányos, hanem személyenkénti szavazati joggal (egy tag - egy szavazat) irányítják a szövetkezetet (önkormányzat). A szövetkezetek horizontális és vertikális együttműködési formáit, piaci érdekvédelmi és gazdasági tömörülését (intézményesedését) nevezzük szövetkezeti mozgalomnak, ideértve a szövetkezeti eszme, értékrend terjesztését és a hálózat kiterjesztését is. A XIX. század második felében Európa legtöbb [...]