Egykori Ipariskola – jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár


Az épület Malom utcára néző főhomlokzatát a vakolt aljzat, melynek felső részét egy féltórusz és egy plintosz tagolja, egy egyszerű középheveder, és a kiugró párkányzat határozzák meg. A homlokzat felső regiszterének tagolása  a ión építészet szabályai szerint alakul: felszínén egy sor ión kiképzésű pilaszteren és oszlopon nyugvó, architrávból, üres frízből és faragott párkányból álló gerendázat jelenik meg, amelyet a ión kánontól eltérő módon, [...]

Oszlopos Simeonnak szentelt ortodox kolostor, Arad-Gáj


Arad észak-nyugati szélén, a Gáj nevű városnegyed peremén áll az Oszlopos Simeonnak szentelt ortodox női kolostor. Az épületegyüttes részét képezi a 18. században épült templom, az északi falához csatlakozó, vele egy épülettestet képező kúriaépület, valamint az udvart keretező gazdasági épületek, amelyeket azonban a 20. század folyamán jelentősen átalakítottak.  A templomot és az egykori kúriát magába foglaló, összetett nyeregtetős épület U alaprajzú, a keleti homlokzat két [...]

forráskiadványok a középkori Erdélyről


Magyarország középkori történetének konvencionális időhatára a mohácsi csatavesztés éve (1526), az erdélyi kutatás viszont Buda török kézre kerülését (1541) tekinti korszakhatárnak. A középkori Magyarország történetére vonatkozóan kevés elbeszélő forrás maradt fenn, ezért a korszak legfontosabb kútfőit a latinul (kisebb számban németül vagy más, pl. [...]


beszúr

beszúr

beszúr