Fő tér 11. sz. (Wass Ottília egykori háza), Kolozsvár


A historizáló jellegű, kétszintes, U alaprajzú, két udvaros épület főhomlokzatát magas lábazati párkány, profilált övpárkány, kagylókkal díszített ívsoros fríz és profilált koronázópárkány tagolja. A földszint rusztikázott falfelületét egyenes záródású [...]

Református templom, Biharvajda


A 19. század első harmadában átépített templom a református térszervezés igényeinek megfelelően egyetlen egységes, félköríves záródású hajóterű, melyhez nyugaton egy hagymasisakos torony csatlakozik. A mértéktartó homlokzatot kettős lizénák által osztott falmezők tagolják, melyek mindegyikébe [...]

székely identitás


A székely identitás meghatározó elemei közt ott találjuk ugyan e közösség (emberemlékezet óta beszélt magyar) nyelvét, a számára otthont adó régió (domináns módon hegyvidéki) tájszerkezetét, de mindezek felett igen jelentős hangsúlyt kapott specifikus történeti fejlődése (kiegészülve történetileg igazolhatatlan, de tudatilag szívós mítosz-elemekkel). A középkori székelység kiváltságos státusza, társadalmának egész konstrukciója nemrég eszményi katonai demokrácia gyanánt élt a köztudatban, és sokak számára így él ma is. Idézhetjük Kossuthot, aki szerint ez a közösség, „... az egész keresztény Európában (legfölebb tán a Baskokat kivéve) egyedül volt képes eredeti szabadnép typusát minden feudalizmusi [...]


beszúr

beszúr

beszúr