Egykori irgalmasrendi templom, Nagyvárad


Az arányos templom különlegessége a hajójához képest keresztirányban elhelyezett elliptikus alaprajzú kupola,, mely az épület külső formáját is meghatározza. A hajó északi oldalán emelkedő főhomlokzaton az erőteljes tagozású főpárkány fölött, a hajlított ívű volutás oromfalat két négyzetes alaprajzú kis torony veszi közre. Alaprajzi elrendezésének a két boltszakaszos szentély és az egyenes vonalú orgonakarzat között emelkedő kupolatér centrális jelleget kölcsönöz. A belsőt a kupolatér [...]

Apolló palota, Marosvásárhely


 Az eredeti állapotAz Apolló 19. századi megjelenéséről ma már csak korabeli metszetek, régi fényképek és képeslapok alapján alkothatunk képet, ezek még hűen idézik a Kazinczy által emlegetett „roppant és szép ház” egykori külsejét. Ezekből a képi forrásokból kétemeletes, impozáns épület tárul elénk, melynek kilenctengelyes homlokzatát az emeleteket összefogó, négy toszkánfejezetes pilaszterből álló nagyoszloprend tagolta három, egyenként háromtengelyes szakaszra. [...]

prikulics


Sajátosan erdélyi, alakváltoztató, antropozoomorf hiedelemlény. A farkasember vagy werwolf/loup garou alakja a görög-római, a szláv és a germán mitológiában, valamint a legtöbb európai és balkáni mitológiában ismert. A középkori és újkori Európában több hullámban csapott végig részben az embert [...]


beszúr

beszúr

beszúr