Vár, Torockószentgyörgy


A vár Torockószentgyörgytől keletre, a falu határában helyezkedik el. Habár állaga folyton romlik, helyenként még magas falaival ma is méltóságteljesen emelkedik a falu fölé, mint egy valóságos történelmi ereklye. A várat nyugat felől lehet a legjobban megközelíteni. Odaérve, a várhoz vezető ösvény előtt két egykori bejárat tátong. A bal oldalin belépve közelíthetjük meg a vár legkorábban épült részét, a 14. század közepén emelt lakótornyot (A). A 13–14. században épült [...]

Adorján-ház I., Nagyvárad


Az L alaprajzú épület Színház utcai szárnyának végéből egy átjáró vezet a belső udvarra. A gyalogos bejáró és az emeletre vezető lépcsőház a Szilágyi Dezső utcai oldalon található. Az épület alaprajzi rendszerének kialakítása, és elsődleges funkciója, az eredeti tervek hiányából fakadóan csak feltételezéseket engedélyez. A földszintet feltehetőleg teljes egészében a tulajdonos hat szobás lakása töltötte ki. A személyzeti szobák az udvar irányába eső részen helyezkedtek [...]

„Nem lehet”-vita (1937-1938)


Makkai Sándor, püspöki székéről lemondva és Erdélyből távozva, ezzel a címmel közölte a budapesti Láthatár c. folyóiratban (1937/2) nagy visszhangot kiváltott cikkét, amelyben, összefoglalta nézeteit elhagyott kisebbségi közössége helyzetéről és jövőjéről. „... nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését - írta -, mert magát a kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek". Szerinte az első világháborút lezáró békeszerződések „... minden következménye közül a kisebbségi kérdés az, amelyben legvilágosabban szemlélhetjük az egyetemes emberiség tragikus öngyilkossági kísérletét", majd így folytatja: „... minél inkább telik az [...]


beszúr

beszúr

beszúr