Unitárius templom, Sepsikilyén


 A sepsikilyéni unitárius templom kelet-nyugat tájolású, hajója nyugaton négyzetes alaprajzú toronnyal, keleten a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel bővül, falait a párkány magasságáig egyszerű illetve lépcsős támpillérek erősítik. Két bejárata van, egyik a torony aljából [...]

Teleki-kastély, Sáromberke


A kastély a Marosvásárhelyről Szászrégenbe vezető autóút nyugati oldalán, a Marossárpatak fele tartó úttól északra elterülő településrészen áll. A főút fele néző díszudvart téglakerítés határolja, a kapubálványok oszlopait kőurnák díszítik. A díszudvart északról az 1769-ben, délről pedig az 1773-ban épült szárny fogja közre, nyugaton a Möller István által tervezett központi szárny formálja U alakúvá az együttest. Az északi szárny keleti [...]

etnomikológia


Etnomikológia (gör. 'nép' + gör. 'gomba + tudomány' szóból): a szó a néprajztudományra és a gombászatra utal, melyek meghatározóak ezen interdiszciplináris tudományág esetében. A magyar nyelvben egyelőre nincsen szó a fogalom jelölésére, de a nemzetközi szakirodalom teljesen egységes az ~ szó elfogadásában és használatában. Noha a népi gombaismeret kifejezés létezik nyelvünkben, ez csak a gombákkal kapcsolatos népi tudásra utal.Az ~ a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával foglalkozik, létrejötte óta szélesedett, bővült kutatási területe, vizsgálata is összetettebbé vált (nem utolsósorban magyar, főleg erdélyi kutatóknak köszönhetően).Gyakrabban vizsgált területei a következők: gombanevek, gombák a népi [...]


beszúr

beszúr

beszúr