Római katolikus püspöki palota, Temesvár


A Savoya utca, Pacha utca és a Proclamaţiei út által határolt egyemeletes épülettömb téglalap alaprajzú, belső udvaros, sarkain eredetileg a homlokzatok síkjából kiugró, saroktornyokra emlékeztető pavilon-építményekkel. Ezek ma már csak a Pacha utca két sarkán állnak, a másik két sarkon csak nyomokban figyelhetőek meg.  Az épület 3+10+3 tengelyes főhomlokzata a Pacha utca felé néz. Az első és az utolsó három tengelyben a sarokpavilonok helyezkednek el, ezek rizalitszerűen kiugranak a homlokzat síkjából, emeleti szintjük fölött [...]

Unitárius templom, Sepsikilyén


 A sepsikilyéni unitárius templom kelet-nyugat tájolású, hajója nyugaton négyzetes alaprajzú toronnyal, keleten a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel bővül, falait a párkány magasságáig egyszerű illetve lépcsős támpillérek erősítik. Két bejárata van, egyik a torony aljából [...]

koraújkori források Erdély történetéről


A 16. század közepétől kiépülő erdélyi fejedelmi adminisztráció, valamint a megyei, széki és városi hatóságok rohamosan növekedő irattermelése a 17. század végéig százezres nagyságrendű iratanyagot eredményezett. A korszak forrásviszonyairól, pontosabban okleveles és elbeszélő forrásairól a következő számszerű adatokkal rendelkezünk: Jakó Zsigmond becslése szerint az 1541-1700 közötti időszakból mintegy 150 ezer darab oklevél maradt meg, melyeknek hozzávetőleg fele magyar, fele pedig latin és német nyelvű, a közismert Craciun-Ilieş-féle repertórium (Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec. XV-XVII. privind istoria Romaniei. Bucureşti, 1963.) pedig több mint 200 elbeszélő forrásról (napló, krónika, emlékirat) tud. Minthogy a központi kormányzati tényezők iratanyagát őrző fejedelmi levéltár a [...]


beszúr

beszúr

beszúr