Egykori evangélikus vártemplom (jelenleg ortodox templom), Vermes


A falu nyugati részén lévő domb tetején áll a templom, amelyet erődfal vesz körül. A templom déli oldalán a falgyűrű vonalán felépített  iskola épülete fekszik.  A teremtemplom egy négy boltszakaszos hajóból és egy nyújtott, a nyolcszög öt oldalával záródó szentélyből áll. A hajó északi oldalán négy támpillér, a déli oldalon öt, míg a [...]

Moskovits-palota (Szent László tér), Nagyvárad


A Moskovits-palota belső udvar köré szerveződő négyzet alaprajzú, háromemeletes saroképület. A tömbszerű épület szerkesztésmódja világos, kiegyensúlyozott. A homlokzat kialakítására a homorú és domború felületek váltakozása, a szimmetriára és a harmóniára való törekvés jellemző. Szent László téri homlokzatán a tető síkjából két [...]

Kelemen Lajos munkássága


Kelemen Lajos levéltáros, történetkutató 1877. szeptember 30-án született Marosvásárhelyen, unitárius székely kisnemesi eredetű hivatalnok családban. Középiskolai tanulmányait szülővárosa református kollégiumában végezte, tanulmányai során bontakozott ki a történelem iránti érdeklődése, első forrásközlése gimnazista korában jelent meg. 1896-ban érettségizett, és beiratkozott a kolozsvári Ferenc József TE történelem-földrajz szakára. Tanárai közül Szádeczky-Kardoss Lajos bevonta a levéltári gyűjtőmunkába, Gergely Sámuel pedig a forrásközlésbe, így a középkori latinban és a paleográfiában is jártas fiatalember jól felkészült szakemberként szerzett abszolutóriumot 1900-ban. Bár kezdettől fogva a történeti kutatómunka vonzotta, a [...]


beszúr

beszúr

beszúr