A vizaknai fürdőegyüttes


A fürdőegyüttes a település keleti határában található. A Fürdő utcával határos melegfürdő épülete három szárnyból áll, tőle délre található a gyógyterem bővített, négyzet alaprajzú épülete, majd a gyógyteremtől délre következett a téglalap alaprajzú több emeletes szálloda. A három épületet egy fedett folyosó kötötte össze, mely a középen található gyógyterem homlokzatába simulva a szálloda és a melegfürdő bejáratánál [...]

Egykori Ipariskola – jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár


Az épület Malom utcára néző főhomlokzatát a vakolt aljzat, melynek felső részét egy féltórusz és egy plintosz tagolja, egy egyszerű középheveder, és a kiugró párkányzat határozzák meg. A homlokzat felső regiszterének tagolása  a ión építészet szabályai szerint alakul: felszínén egy sor ión kiképzésű pilaszteren és oszlopon nyugvó, architrávból, üres frízből és faragott párkányból álló gerendázat jelenik meg, amelyet a ión kánontól eltérő módon, [...]

genealógiai emlékezet


A genealógiai emlékezet az elődökre vonatkozó tudást néhány szövegtípusban szerkeszti meg, helyezi ki és tartja számon. A szöveg szerkesztése, letétbe helyezése és használata szertartásos körülmények között, emlékezési rítusok formájában, társadalmi szerepeknek megfelelően történik. A gealógiai emlékezet mai formái a 17-18. századtól követhetők nyomon, kapcsolatban állnak a temetési szertartás forgatókönyvének változásával, az íráshasználat terjedésével.A gyászhír, a halálhír kézzel írott előzménye a 17. századtól ismeretes. Altorjai Apor Péter 1736-ban a „régi erdélyiek temetésiről" írva jegyzi meg: „Mikor osztán az temetéshez hozzákészültenek, napot rendeltenek, a rendelt napra az atyafiait, [...]


beszúr

beszúr

beszúr