Fekete Sas fogadó, Nagybánya


Nagybánya régi főterének a délkeleti sarkán emelkedik a Fekete Sas fogadó (idegen nevein Aquila Nigra vagy Schwarzes Adler), a történelmi belváros egyik meghatározó tömegű épülete. Fekete Sas egyemeletes épülete L alaprajzzal rendelkezik, pince húzódik az épület majdnem teljes egésze alatt. A fogadó keskenyebb oldalával a Főtérre, hosszabbik oldalával a Felsőbányai út felé fordul. Fekvéséből már gyanítható volt, s a levéltári kutatások ezt megerősítették, hogy a fogadó magvát a főtéri részen kell [...]

Református, volt evangélikus templom, Szászlekence


A falu központjához közeli dombot uralja Szászlekence kerített temploma. A rossz állapotban levő kőkerítés szabálytalan ellipszis alaprajzú, helyenként puskához való lőrések nyílnak rajta, s néhány külső támpillér támogatja a számos helyen beomlott falat. A hajdan magasabb vár déli oldalán emelkedik a templom monumentális, négyzet alaprajzú tornya, melynek középtengelyeihez csatlakozik a védőfal. A sarkain kváderekből rakott torony több nyílását később elfalazták, a toronysisak alatt fából készült [...]

átok


A nyelvi agresszió egyik formája. Rontó célzatú. Kimondója arra törekszik, hogy embertársának szerencsétlenséget, egész családjára valamely bajt, természeti csapást méressen, sikertelenséget idézzen elő. Azért kelt mindmáig bizonyos félelmet, mert kimondója, elszenvedője akarva-akaratlan hisz a féktelen szenvedéllyel, vad indulattal kimondott átok bizonyos erejében.Elsősorban beszédben hangzik el, de előfordul, hogy egyesek írásban is átkozva kívánnak rosszat embertársuknak. Sajátmagát is megátkozhatja a kimondó, ha igazát erőteljesen akarja bizonyítani.Az átokra is érvényes, hogy hagyományban őrzött, hogy nemzedékek tanulják el egymástól. Formáját, nyelvi megfogalmazását a körülmények is meghatározzák. A fejlődés folyamán újabb elemekkel gyarapodik, de [...]


beszúr

beszúr

beszúr