Fekete Sas palota, Nagyvárad


Az épületegyüttesnek több tervváltozatát ismerjük. Ezek azonos funkcionális és alaprajzi koncepciójúak, de térszervezés, homlokzati kialakítás és a belső dekorációk tekintetében különbségek vannak köztük.   Az épület földszintjén, az utcafrontokon és a főtér felé [...]

Szent Antal kápolna, Csíksomlyó


A kápolna egy hajóból és egy alacsonyabb sokszögzáródású szentélyből áll. A nyeregtetős építmény nyugati oldalán kis huszártorony emelkedik. A hajó falát mindkét oldalán három félköríves barokk fülesablak töri át, melyből egyet befalaztak, a szentély megvilágítását két ablak szolgáltatja. Északi falához félköríves kosarú szószék csatlakozik. Egyetlen félköríves bejárata a nyugati homlokzaton nyílik, fölötte négykaréjos ablak [...]

Domokos Pál Péter (Csíkvárdotfalva, 1901. jún. 28.−Budapest, 1992. febr. 19.)


Domokos Pál Péter a moldvai csángó etnikai csoport legismertebb, széles érdeklődésű kutatója, akit metaforikusan a „csángók vándorapostolának" is neveznek. A moldvai magyar vokális és hangszeres népzene, a szellemi és tárgyi néprajz, a népi vallásosság, a társadalomnéprajz, a csángó történelem és művelődéstörténet, a történeti demográfia kutatása területein egyaránt jelentőset alkotott. Művelődésszervezői, oktatáspolitikai és közéleti szerepe ugyancsak jelentős. Életrajzi [...]


beszúr

beszúr

beszúr