Fekete Sas palota, Nagyvárad


Az épületegyüttesnek több tervváltozatát ismerjük. Ezek azonos funkcionális és alaprajzi koncepciójúak, de térszervezés, homlokzati kialakítás és a belső dekorációk tekintetében különbségek vannak köztük.   Az épület földszintjén, az utcafrontokon és a főtér felé [...]

Kemény-kastély, Nagysajó


A Kemény-kastély a falu déli oldalán, a Paszmos felé vezető út mentén egy magaslaton helyezkedik el. A nyújtott téglalap alaprajzú két szintes épület főhomlokzata észak felé néz, a homlokzat középtengelyében a lépcsőházat magába foglaló rizalit látható.  A három tengelyes rizalit földszintjének közepéről nyílik az félköríves záródású bejárati ajtó, amelyet kétoldalt egy-egy vakolatkeretbe foglalt egyenes záródású ablak keretez. A rizalit földszintjén [...]

magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1940–1948 között


Az 1940-ben a bécsi döntés következtében 768 magyar szövetkezet közül 556 Észak-Erdélyben, 212 pedig Dél-Erdélyben maradt. A dél-erdélyi szövetkezetek valamennyi típusa a Nagyenyedi Hangya Szövetkezeti Központjához csatlakozott. Az Észak-Erdély területén működő fogyasztási szövetkezetek irányítását, áruellátását és ellenőrzését az 1940. [...]


beszúr

beszúr

beszúr