Kalotadámos, református templom


A kalotadámosi református templom a Kalotaszeg egyik legjellegzetesebb egyházi műemléke. A templom a falu közepén emelkedik, nem túl magas kőfal öleli körül, melynek két, nyugatról és keletről nyíló bejárata van. A bejáratok egyszerűek, fából készültek, a nyugati kapu 1937-es. E kapu mellé a cinteremfalba feliratos márvány emléktáblát helyeztek, melyből kiderül, hogy a torony – tulajdonképpen a toronysisak – 1800-ban készült, a kőkerítés pedig 1866-ban, 1636 ezüst húszas költséggel. A keleti kapu melletti emléktábla [...]

Kultúrpalota, Arad


A város kultúrpalotája a központtól alig néhány lépésnyire, a Maros partján áll, a Drăgălina és a George Enescu utca sarkán, átlósan elhelyezve. Alaprajza szabálytalan ötszög alakú, főhomlokzatát az oszlopos, timpanonos bejárat határozza meg, valamint az épület előcsarnoka fölött emelkedő, négyszögű torony. A bejárati oszlopsor két szélén kompozit fejezettel ellátott [...]

erdélyi borlovagrendek


A 20. század első felében Európában kialakult modern borlovagrendek hagyományaikat, törekvéseiket a szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással is foglalkozó középkori szerzetesrendek működésére, valamint a bor kultuszát lovagi erények gyakorlásával fenntartó borrendeknek nevezett társaságok törekvéseire vezetik vissza. Magyarországon az 1970-es, 1980-as és 1990-es években létrejött borlovagrendek, mint Európa más szőlőtermesztő kultúrával rendelkező országaiban is, elsősorban francia és belga mintákat követően [...]


beszúr

beszúr

beszúr