Evangélikus plébániatemplom, Beszterce


A város központi terén álló, keletelt, háromhajós csarnoktemplomot egy sokszögzáródású szentély, az északi oldalon hozzákapcsolódó sekrestyével, az oldalfalain két-két előcsarnokos mellékkapuval ellátott hosszház és az épület északnyugati sarkához kapcsolódó, lépcsőtornyos saroktorony alkotja. Az alaprajz számos tengely-eltolódása - amelyek közül a legszembetűnőbb talán a nyugati homlokzat ferde síkja - már első látásra sejteti, hogy több építési szakasszal kell számolnunk. [...]

Az egykori Biasini Szálló, Kolozsvár


Az U alaprajzú, egyemeletes épület telkét dél felől az Avram Iancu, az egykori Petőfi utca, kelet felől a Házsongárdi temető parkolója, nyugat és dél felől egy-egy magánterület határolja. Az épület két nyújtott téglalap alaprajzú szárnyból, valamint a keleten csatlakozó rövid szárnyból áll, udvarán számos jelentéktelen melléképület sorakozik.Az egykori Biasini Szálló főhomlokzatát felső felén félpálcával tagolt, pinceszellőzőkkel áttört, mészkőburkolatú lábazat, profilált [...]

erdélyi vajda


A középkorban Erdély élére a mindenkori magyar király által kinevezett tisztségviselő. A tisztség eredetét illetően a magyar és a román történetírás gyökeresen eltérő véleményt fogalmazott meg. Abban egyetértés van, hogy megnevezése az erdélyi szlávoktól került átvételre és eredetileg katonai vezetőt jelentett. A román történetírás szerint a vajdai tisztség az Erdélyben kialakult romanizált és a rómaiak kivonulása után (i. sz. 271) is itt maradt dák-római, és az ebből kialakult román őshonos népesség tipikus intézményévé vált. A kenézségekbe szerveződött több kisebb helyi közösséget egybefogó, lokális hatalmú vajdák tisztsége a havaselvei és moldvai állam ugyancsak vajdának nevezett középkori [...]


beszúr

beszúr

beszúr