A dévai református templom


A templom a Gheorghe Bariţiu utca kettéágazásánál található szigeten fekszik, mely terület az egykori Felszeg térnek szerves része volt. Központi elhelyezkedésének köszönhetően az épület meghatározó térformáló szereppel bír, architektúrájának színessége messziről kitűnik a téren sorakozó [...]

Mária születése görög katolikus templom, Temesvár


Temesvár gyárvárosi részén, a Suluţiu és a Comăneşti utca által határolt sarkon áll a téglalap alaprajzú, barokk épület, amelyhez patkóíves szentély csatlakozik. Nyugati homlokzatát a bejárat fölött emelkedő zömök, bádogfedésű torony határozza meg. A homlokzat alsó szintjét négy falpillér-köteg tagolja három szakaszra. A két szélsőt téglalap alakú mezőben elhelyezett kosáríves vakablak díszíti, a középső szakaszban nyílik a templom szegmensíves, kőkerettel és [...]

vármegyék a fejedelemség korában


Az erdélyi vármegyei intézmény fejlődésében az önálló állam létrejötte természetesen új szakaszt nyitott, és a sajátosan fejlődő államban a megye is sajátos, a magyarországitól eltérő utat járt be.Bár Mohács, illetve 1541 előtti történetük korszerű feltárása egyelőre várat magára, a későbbi fejlődés alapján megállapítható, hogy a 16. század közepére nem érték el a királyságbeliek szintjét. Az új állam/kormányzat nem is akarta „korszerűsíteni", nem szánt neki jelentősebb szerepet, a megye univerzitása pedig, bár létrejötte óta először közvetlen kapcsolatba került a központi hatalommal, minden kezdeményezés nélkül várta a törvényhatóság hatáskörének főhatalom általi [...]


beszúr

beszúr

beszúr