Barlangsír és egykori Bethlen-kastély együttese, Kerlés


Bethlen Lajos kastélya és a körülötte kialakított park mindössze korabeli leírásokból és rajzokról ismert, ugyanis a sorozatos pusztítások miatt jelenleg csak az egykor a kerthez tartozó kripta látható. A kastély és a kert együttese a Kerlés falutól nyugatra elhelyezkedő domb tetején épült ki. A főépület egy földszintes, „olasz modorban” (klasszicizáló stílusban) épített kastély volt, melynek homlokzatát a négy ión fejezetes oszlopra támaszkodó timpanon uralta. A főhomlokzatot ballusztersor zárta le, [...]

Hermann-palota, Arad


Az U alaprajzú, kétemeletes épület Arad főutcáján áll, főhomlokzatával illeszkedve annak zártsorú beépítéséhez. Homlokzata szabályos, elegáns kialakítású, 2 +7+2 tengelyét a középtengelyre szimmetrikusan alakították ki. Az első és az utolsó két tengelyt az emeletek szintjén húzódó gazdagon díszített korinthoszi fejezettel ellátott falpillérek keretezik két oldalról. A fejezetek mindegyikéről egy-egy maszk tekint alá. A falpillérek törzse kannelúrázott, vízszintesen pedig [...]

A közigazgatás térbeli változásai a Székelyföldön a 12. századtól napjainkig


Sajátos földtani adottságú hegyvonulatok, hegységközti / hegyközi / medencék, dombságok és a vízhálózat függvényében alakult ki a Székelyföld településrendszere, a jellegzetes gazdasági tevékenységek, valamint a közlekedési hálózat. Ugyancsak nagyobbrészt a természeti adottságok [...]


beszúr

beszúr

beszúr