Fő tér 24. (a Városi Művelődési Ház, az egykori Kolozsvári Iparos Egylet székhelye), Kolozsvár


Az historizáló stílusú, L alaprajzú, háromszintes épület (pince-földszint-emelet) neoreneszánsz főhomlokzatát alacsony, vakolt lábazat, keskeny övpárkány és profilált, gyámkősorra támaszkodó koronázópárkány tagolja. A homlokzatot a földszinten félkörívesen záródó gyalogkapu és modern, széles kirakat töri át. Az emelet falsíkját [...]

Szt. Bertalan ágostai hitvallású szász evangélikus templom és parókia, Brassó


A Szt. Bertalan templom a mára ipari negyeddé alakult brassói Óvárosban, a Hosszú utca végénél áll, a Gespreng hegy lábánál. Egykor egy Brassónál valószínűleg korábbi alapítású városias település magját képezte, melynek mára a templomon kívül semmilyen más nyoma sem [...]

cseberbenézés


A cseberbenézés a divinációs gyakorlatok közé tartozó tudakozódó eljárás, rítus. A vízből történő jóslás, a hidromancia egyik formája. Rituális körülmények között a víz felületén lejátszódik a tudakolt esemény. Általában a tolvaj személyének, eltűnt tárgy és személy hollétének megtudakolására alkalmazzák. A szertartásra a lopást követő hat hét idején kerül sor.1. Előkészületek. A károsult család egyik nőtagja az ortodox [...]


beszúr

beszúr

beszúr