Johannes Honterus (1498–1549) jelentős reformátor és humanista szobra az Ágostai Hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete-templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt áll. A bronzszobor a berlini szobrász Harro Magnussen (1861–1908) munkája és Honterus születésének négyszáz éves jubileumára készült. Tartása és attribútumai a városi kontextussal együtt értelmezve nyernek teljes megfejtést. A szobor Honterus evangélikus lelkészként [...]