Az emlékmű lépcsőzetes talapzatra állított, sarkain pilaszterekkel tagolt, erőteljes párkánnyal lezárt kőhasábból és a magasan égbe nyúló obeliszkből tevődik össze. Az obeliszket talapzatának sarkain alacsony pillérekre helyezett, csőrükben vasból kovácsolt babérkoszorút magasba emelő sasok szobrai veszik körül. A kőhasáb fő nézetét Kolozsvár címerének domborműve, hátoldalát az emlékállítás körülményeit leíró, [...]