Az arányos templom különlegessége a hajójához képest keresztirányban elhelyezett elliptikus alaprajzú kupola,, mely az épület külső formáját is meghatározza. A hajó északi oldalán emelkedő főhomlokzaton az erőteljes tagozású főpárkány fölött, a hajlított ívű volutás oromfalat két négyzetes alaprajzú kis torony veszi közre. Alaprajzi elrendezésének a két boltszakaszos szentély és az egyenes vonalú orgonakarzat között emelkedő kupolatér centrális jelleget kölcsönöz. A belsőt a kupolatér fülkéi teszik mozgalmasabbá, megvilágítása a hajó, a szentély és a főhomlokzat viszonylag kicsi ablakain keresztül történik.   A belső függőleges tagolását és a terek egységesítését az enyhén kiugró félpilléreken nyugvó, [...]