Az apanagyfalusi református templom és a tőle délre elhelyezkedő harangláb a település központjában, vaskerítéssel övezett kertben áll. A kelet-nyugat tájolású, kontyolt nyeregtetővel fedett teremtemplom támpillérekkel erősített, téglalap alakú hajóhoz keskenyebb, sokszögzáródású, lépcsősen tagolt gyámkövekre támaszkodó bordás keresztboltozattal fedett szentély csatlakozik. A templom homlokzatai egyszerű kiképzésűek, jellegüket az alaprajzi elrendezés mellett a különböző függőleges tagolóelemek váltakozása határozzák meg. A sokszögzáródású szentély lábazati részén magas párkány fut körbe, a falsarkokat pedig kívülről átlós elhelyezésű, kőből faragott vízvetőkkel tagolt kétlépcsős támpillérek erősítik. A [...]