Egy 1915 előtti képeslap tanúsága szerint az épület főutcára néző homlokzatán kosáríves kapu nyílt, fölötte erkély helyezkedett el, a homlokzatot timpanon zárta le. A szabályosan ismétlődő egyeneszáródású, díszítetlen ablakok, a faltükrök és a háromszögoromzat arról tanúskodnak, hogy a barokk palota homlokzata egy klasszicizáló átalakításon eshetett át. A XX. század elején, a szálloda kialakításakor az épület ismét visszanyerte barokkos külsejét, hiszen a historizáló homlokzatkiképzésben a neobarokk stíluselemek kerültek előtérbe. Az ablakok fülessé váltak, felső részükön volutás, levéldíszes elemek jelentek meg, a timpanon helyére volutákkal keretelt íves oromzat került, a homlokzatokat attika zárja le. Az épület sarkain, [...]