A romos kőtemplom a település északi felében, a Lekence felől bejövő út jobb oldalán, egy magaslaton helyezkedik el. Nyugati kapuja előtt szintén romos, fa harangláb áll, amelyet feltehetően a falubéli egykori görög-katolikus fatemplomtól költöztetek volt ide. A viszonylag szerény méretű középkori teremtemplom hajóból és az annál alacsonyabb, beugró, sokszögzáródású szentélyből áll.  Ez utóbbihoz észak felől egykor sekrestye kapcsolódott, amelynek viszont csak falcsonkjai látszanak még. A szentély sarkaihoz és a hajó homlokzatához négy-négy betonlappal fedett, tagolatlan támpillér illeszkedik. Ezek közül legalább a hajó támjai utólagos toldásoknak tűnnek, amelyeknek ebben az esetben nem boltozatnyomást kellett ellensúlyozniuk, hanem a kedvezőtlen terepen épült templomot hivatottak [...]