A Wesselényi-szobor két alakja, a felszabadított jobbágy és Wesselényi Miklós magas, tömbszerű talapzaton, sziklaormon jelenik meg. Az enyhén görnyedt hátú, széttárt karú idősödő paraszt panaszaival fordul urához, fejét az előtte, alacsony sziklatömbön álló báró felé emeli, aki kinyújtott jobb karját megértő gesztussal a paraszt vállára teszi. A báró alakja a szokástól eltérően nem magas talapzatról, vagy lóhátról tekint le alattvalójára, a két alak közti enyhe szintkülönbség az egyenjogúságra utal és a szoborcsoport háromszögbe komponálását szolgálja. Wesselényi alakja mögött a sziklára vetett mentéje és A Szabadság bajnokának / Szemere Miklós mondatszalagos babérkoszorú látható. Az alakok [...]