A templom a falu fölött emelkedő domboldalon helyezkedik el, fehérre meszelt vakolatával már távolról magára vonja a figyelmet. Az épület egy háromhajós, félköríves apszissal záródó, két nyugati toronnyal ellátott bazilika. A mellékszentélyek kívül egyenesen végződnek, míg belül félkörívesek. Magassági arányai a gótikára emlékeztetnek, a nyeregtetővel fedett főhajó magassága majdnem kétszerese a mellékhajók magasságának. Az épület teljes mértékben téglából épült, csupán néhány kőből kifaragott részlet - a nyugati és déli kapuk tagozatai, az ikerablakok osztóoszlopai, a belső fejezetei és lábazatai - egészíti ki. A nyugati homlokzatot függőlegesen négy erőteljes lizéna osztja három jól elhatárolható tengelyre, [...]