A református templom a falu közepén emelkedik, szabálytalan ovális alaprajzú cinteremfal övezi, melyet Kabos Ferenc helyi nemes építtetett 1734-ben. A templom alaprajza összetett: téglalap alaprajzú hajó, keleten keskenyebb, poligonális, északon sekrestyével is rendelkező szentéllyel. A hajótól nyugatra álló toronypár emeletes előcsarnokot fog közre, melyek együttese szélesebb a hajónál. A templomnak két bejárata van, egyik délről, a másik a két torony között, mindkettőt portikusz védi.  A magas sisakú északi torony az épület tömegének legkiemelkedőbb eleme. A fából épített, zsindelyes, négy fiatornyú, árkádos kilátóra támaszkodó karcsú toronysisak Kalotaszeg építészetének jellegzetes eleme. A déli torony csak a hajóereszig emelkedik, tetőzete átnyúlik az [...]