Az egykori csíkszeredai vármegyeháza – mai városháza – a Mikó-várral szemben helyezkedik el, főhomlokzata a főútra néz. Az épület főúttal párhuzamos nyugati traktusát a keletivel egy kétkarú lépcsőt magában foglaló lépcsőház, illetve két oldalfolyósó köti össze.     Az 1888 februárjában ünnepélyesen is felavatott épület a ma ismert, kibővített állapotához képest sokkal kisebb volt. Főhomlokzata mindössze tizenhárom tengely szélességű volt, melyek közül a központi három tengelyt egy kiskiülésű középrizalit hangsúlyozta. A háromszintes központi épületrészt kétoldalt tövábbi öt-öt tengely egészítette ki, a rizalit jobb és bal oldalán azonban a homlokzat már csak két szintre tagolódott. Az északi és [...]