Az eredeti állapotAz Apolló 19. századi megjelenéséről ma már csak korabeli metszetek, régi fényképek és képeslapok alapján alkothatunk képet, ezek még hűen idézik a Kazinczy által emlegetett „roppant és szép ház” egykori külsejét. Ezekből a képi forrásokból kétemeletes, impozáns épület tárul elénk, melynek kilenctengelyes homlokzatát az emeleteket összefogó, négy toszkánfejezetes pilaszterből álló nagyoszloprend tagolta három, egyenként háromtengelyes szakaszra. Középtengelyében záróköves-vállpárkányos, félköríves záródású, a kolozsvári későbarokk kapuk formavilágára emlékeztető kapuzat nyílt, ennek kétoldalán üzletek helyezkedtek el. Az emeletek ablakait záróköves díszítésű [...]