A templom egy téglalap alakú hajóból és egy vele megegyező szélességű félköríves szentélyből áll. A torony a nyeregtetővel fedett hajó nyugati oldalához csatlakozik. A torony és a hajó találkozásának északi oldalán egy templomi felszerelések tárolására szolgáló raktár, déli oldalán pedig a karzatra és a toronyba vezető feljáró található. A hajó déli falához egy nagyméretű portikuszt, a szentély és a hajó találkozásának északi oldalához pedig sekrestyét építettek hozzá. A hajó, a szentély és a portikusz falát lábazat nélküli, egyszerű, erőteljesen kiugró fejezettel ellátott pilaszterek tagolják, összekötve az alacsony kőlábazatot a többszörösen tagolt koronázópárkánnyal.  A hajó [...]