A sáromberki református templom a falu főutcájának keleti oldalán áll. Hajójának hossztengelye megközelítőleg kelet-nyugat tájolású, keleten trapéz alak záródással. A nyugati, főhomlokzati oldalon a hajó terébe vont homlokzati középtorony épült. Főhomlokzatát négy iónfejezetes pilaszter tagolja. Ezek fölött keskeny párkány szalad végig a homlokzaton, fölötte széles, frízszerű mezővel. A középtengely a torony vonalában [...]