A két összenőtt falu fölött emelkedő sziklás dombon álló épületegyüttes teremtemploma egy keletelt hajóból, az előbbi tengelyétől északra enyhén elforduló szentélyből, déli portikuszból, északi oldalkápolnából, kéthelyiséges északi sekrestyéből, és délnyugati külső karzatfeljáróból áll. A templomhajó és a déli portikusz külső képét a 18. századvégi elemek határozzák meg, szegmensíves és félköríves záródású nyílásaival, szerényen díszített volutás nyugati és déli homlokzataival. Szinte azonos magasságú, támpillérekkel ellátott szentélyének ablakai csak részben sejtetik egykori mérműves, csúcsíves formájukat, a kímából és pálcatagból [...]