A felsőbányai, Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom a magas, festői szépségű erdőkkel borított hegyoldalak által körülzárt település főterén, az egykori Hunyadi téren emelkedik, nem messze a református templomtól és a városházától. A kelet-nyugat tájolású teremtemplom háromszakaszos hajójának központi szakasza az északi és déli oldalon egy-egy belülről félköríves, kívülről egyenes záródású kápolnafülkével bővül. Föléje két-két oszloppárra nehezedő csegelyes kupola emelkedik, a két szélső szakaszt pedig csehsüveg boltozat fedi. A templom hajója a keleti oldalon egy félköríves záródású szentéllyel zárul, melynek északi oldalához sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. A templom főhomlokzata monumentális kialakítású. A főbejáratot a háromtengelyes főhomlokzat elé ugró, 12 lépcsőfokkal megemelt, négy, ión fejezetű, kannelúrázott törzsű oszlopra nehezedő timpanonos portikusz foglalja magába. Előtte, magas [...]