erdélyi műemlékek

Találatok száma: 250


Települések:


Apanagyfalui műemlékek
Aradi műemlékek
Aranyosgerendi műemlékek
Aranyosmórici műemlékek
Aranyospolyáni műemlékek
Árkosi műemlékek
Berei műemlékek
Besztercei műemlékek
Bethleni műemlékek
Biharvajdai műemlékek
Bonyhai műemlékek
Brassói műemlékek
Cegőtelkei műemlékek
Csicsókeresztúri műemlékek
Csíkkarcfalvai műemlékek
Csíkszentkirályi műemlékek
Csíkszeredai műemlékek
Csomaközi műemlékek
Dési műemlékek
Dévai műemlékek
Erzsébetvárosi műemlékek
Farnasi műemlékek
Felsőbányai műemlékek
Gyalui műemlékek
Gyergyószentmiklósi műemlékek
Gyulakutai műemlékek
Hadadi műemlékek
Harinai műemlékek
Kalotadámosi műemlékek
Kaplonyi műemlékek
Kékesújfalui műemlékek
Kerlési műemlékek
Kézdivásárhelyi műemlékek
Királynémetii műemlékek
Kolozsborsai műemlékek
Kolozsvári műemlékek
Lippai műemlékek
Madéfalvai műemlékek
Magyargyerőmonostori műemlékek
Malomárkai műemlékek
Marosvásárhelyi műemlékek
Medgyesi műemlékek
Mezőörményesi műemlékek
Mezőzáh i műemlékek
Micskei műemlékek
Nagybányai műemlékek
Nagyenyedi műemlékek
Nagykárolyi műemlékek
Nagysajói műemlékek
Nagyváradi műemlékek
Őraljaboldogfalvai műemlékek
Rettegi műemlékek
Sáromberkei műemlékek
Sepsikilyéni műemlékek
Sepsiszentgyörgyi műemlékek
Somkeréki műemlékek
Szalárdi műemlékek
Szamosújvári műemlékek
Szászlekencei műemlékek
Szászrégen i műemlékek
Szásztörpényi műemlékek
Szatmárnémetii műemlékek
Székelyhídi műemlékek
Székelykeresztúri műemlékek
Székelyudvarhelyi műemlékek
Szépvízi műemlékek
Tasnádi műemlékek
Temesvári műemlékek
Tordai műemlékek
Torockószentgyörgyi műemlékek
Vadászi műemlékek
Vajdahunyadi műemlékek
Vajdaszentiványi műemlékek
Válaszúti műemlékek
Vermesi műemlékek
Vizaknai műemlékek
Zilahi műemlékek

Műemlékek:


A dévai református templom
A második középkori erődítés maradványai
A Salvator-kápolna, Csíkszereda
A sáromberki Teleki-kripta
A szamosújvári vár, a mai börtön, Szamosújvár
A vajdahunyadi vár
A vajdaszentiványi kúria
A vizaknai fürdőegyüttes
A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad
Adorján-ház I., Nagyvárad
Adorján-ház II., Nagyvárad
Ágostai hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete templom), Brassó
Állami Színház, Nagyvárad
Alsóvárosi református templom (Kétágú-templom), Kolozsvár
Andreas Beuchel egykori besztercei háza, Beszterce
Apolló palota, Marosvásárhely
Apolló-palota, Nagyvárad
Aradi vár, Arad
Astoria Szálloda (Sztarill-palota), Nagyvárad
Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve, Arad
Az egykori Biasini Szálló, Kolozsvár
Az egykori minorita kolostor temploma, ma ortodox templom, Beszterce
“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom, Nagykároly
„Szent Mihály és Gábor arkangyalok” görög-katolikus templom, Nagykároly
Bánffy-kastély, Kolozsborsa
Bánffy-kastély, Válaszút
Bánffy-palota, Kolozsvár
Barlangsír és egykori Bethlen-kastély együttese, Kerlés
Barokk palota (Egykori vármegyeháza, ma Művészeti Múzeum), Temesvár
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
Belvárosi református templom, Nagybánya
Bere, református templom
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Bethlen-kastély, Bonyha
Bohus palota, Arad
Continental szálló (egykori New York-szálló), Kolozsvár
Csiki Márton háza, Marosvásárhely
Csomaköz, református templom
Dacia szálloda ( egykori Pannónia szálló), Szatmárnémeti
Darvas – La Roche ház, Nagyvárad
Déva vára, Déva
Egyetemiek Háza, ma Akadémiai Kollégium, Kolozsvár
Egykori Bethlen Pál-kastély, Bethlen (jelenleg Polgármesteri Hivatal)
Egykori evangélikus (ma ortodox) templom, Szásztörpény
Egykori evangélikus gimnázium, ma a Johannes Honterus Főgimnázium B épülete, Brassó
Egykori evangélikus templom mai Szent Demeter ortodox templom, Királynémeti
Egykori evangélikus vártemplom (jelenleg ortodox templom), Vermes
Egykori evangélikus, ma pünkösdista gyülekezeti templom, Malomárka
Egykori ferences kolostor (az Avram Iancu Katonai Sürgősségi Kórház), Nagyvárad
Egykori ferences templom, Medgyes
Egykori Ipariskola – jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár
Egykori irgalmasrendi templom, Nagyvárad
Egykori vármegyeháza (ma Polgármesteri Hivatal), Székelyudvarhely
Erdélyi Néprajzi Múzeum (az egykori Redut), Kolozsvár
Erődítményrendszer, Brassó
Evangélikus plébániatemplom, Beszterce
Evangélikus templom, Harina
Evangélikus templom, Kerlés
Evangélikus templom, Kolozsvár
Evangélikus templom, Medgyes
Evangélikus templom, Szászrégen
Evangélikus templomrom, Aranyosmóric
Farkas utcai református templom, Kolozsvár
Farnas, református templom
Fekete Sas fogadó, Nagybánya
Fekete Sas palota, Nagyvárad
Fellegvár, Kolozsvár
Ferences kolostor, Torda
Ferences templom és kolostor, Csíksomlyó
Ferences templom és kolostor, Székelyudvarhely
Filstich–Kemény-ház, Kolozsvár
Fő tér 11. sz. (Wass Ottília egykori háza), Kolozsvár
Fő tér 24. (a Városi Művelődési Ház, az egykori Kolozsvári Iparos Egylet székhelye), Kolozsvár
Füchsl-palota, Nagyvárad
Görög katolikus püspöki palota, Nagyvárad
Görög katolikus templom, Kolozsvár
Görög katolikus templom, Marosvásárhely
Görög-katolikus katedrális, egykori minorita templom és kolostor, Kolozsvár
Görög-katolikus székesegyház, Nagyvárad
Hadad, református templom
Hermann-palota, Arad
Hunyadi-ház, Nagybánya
Hunyadi-vár, Temesvár
Ioan Slavici Színház, Arad
Irgalmasrendiek kórháza, Nagyvárad
Jézus Szíve kápolna, Székelyudvarhely
Johannes Honterus szobra, Brassó
Józsefvárosi római katolikus templom, Temesvár
Kakasos templom, Kolozsvár
Kalazanci Szent József egykori piarista templom és rendház, Nagykároly
Kalotadámos, református templom
Kálváriatemplom, Szatmárnémeti
Kanonoksor, Nagyvárad
Karolina-oszlop, Kolozsvár
Károlyi-kastély, Nagykároly
Katolikus templom (volt jezsuita templom és kolostor), Nagybánya
Kemény-kastély, Nagysajó
Kendeffy-kastély, Őraljaboldogfalva
Kendeffy-palota, Királyi Tábla, Marosvásárhely
Keresztelő Szent János ferences templom, Brassó
Keresztelő Szent János templom és plébánia, Marosvásárhely
Kézdivásárhely történelmi központja
Kolozsmonostori római katolikus Nagyboldogasszony (Kálvária)-templom, Kolozsvár
Kultúrpalota, Arad
Kultúrpalota, Marosvásárhely
Lutheránus templom (ú.n. Vörös-templom), Arad
Magna Curia, A Dák és Római Civilizáció Múzeuma, Déva
Magyargyerőmonostor, református templom
Makariás-ház, Marosvásárhely
”Mária elszenderedése” ortodox templom (Holdas templom), Nagyvárad
Mária mennybemenetele ortodox templom, Brassó
Mária születése görög katolikus templom, Temesvár
Mária-oszlop, Kolozsvár
Marosvásárhely, Rózsák tere 58. szám
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
Mártonhegyi szász evangélikus templom, Brassó
Mátyás király szülőháza, Kolozsvár
Mátyás-szoborcsoport, Kolozsvár
Mauksch–Hintz-ház (Gyógyszertártörténeti Múzeum), Kolozsvár
Micske, református templom
Mikes-palota, Kolozsvár
Mikó-vár, ma Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
Moskovits-palota (Szent László tér), Nagyvárad
Moskovits-palota, Nagyvárad
Nagyboldogasszony plébániatemplom, Csíkkarcfalva
Nagyboldogasszony plébániatemplom, Felsőbánya
Nagyváradi Egyetem épületegyüttese – az egykori Csendőrségi Iskola
Nemes-Knoblauch-ház, Kolozsvár
Nemzeti Színház, Kolozsvár
Neológ zsinagóga, Nagyvárad
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom, Nagyvárad
Örmény katolikus templom, Szépvíz
Örmény-katolikus templom, Gyergyószentmiklós
Orsolya-rendi kolostor, Nagyvárad
Ortodox katedrális, Kolozsvár
Oszlopos Simeonnak szentelt ortodox kolostor, Arad-Gáj
Óvár, a középkori város első erődítésének maradványai, Kolozsvár
Páduai Szent Antal ferences templom és rendház, Kaplony
Park Szálló, Nagyvárad
Pénzverde, Nagybánya
Piarista templom és főgimnázium épületegyüttese, Temesvár
Poynár-ház, Nagyvárad
Premontrei, egykori pálos templom, Nagyvárad
Rákóczi-Bánffy-kastély, Mezőörményes
Református Kistemplom, Marosvásárhely
Református kollégium épületegyüttese, Marosvásárhely
Református kollégium, Kolozsvár
Református láncos templom, Szatmárnémeti
Református templom, Apanagyfalu
Református templom, Aranyosgerend
Református templom, Aranyospolyán (Torda)
Református templom, Bethlen
Református templom, Biharvajda
Református templom, Cegőtelke
Református templom, Dés
Református templom, Gyulakuta
Református templom, Kézdivásárhely
Református templom, Nagysajó
Református templom, Ótorda
Református templom, Retteg
Református templom, Sáromberke
Református templom, Somkerék
Református templom, Szalárd
Református templom, Székelyhíd
Református templom, Tasnád
Református templom, Újtorda
Református templom, Vadász
Református, volt evangélikus templom, Szászlekence
Régi római katolikus plébániaház, Gyergyószentmiklós
Régi városháza, Kolozsvár
Rhédey-ház, Kolozsvár
Római katolikus plébánia, Brassó
Római katolikus püspöki palota, Nagyvárad
Római katolikus püspöki palota, Szatmárnémeti
Római katolikus püspöki palota, Temesvár
Római katolikus székesegyház, Nagyvárad
Római katolikus székesegyház, Szatmárnémeti
Római katolikus székesegyház, Temesvár
Római katolikus templom, Arad
Római katolikus templom, Csíkszentkirály
Római katolikus templom, Székelykeresztúr
Római katolikus templom, Torda
Román ortodox székesegyház, Arad
Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós
Salamon-templom, Szamosújvár
Sebes Körös szálloda (egykori Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő), Nagyvárad
Siculicidium emlékmű, Madéfalva
Sókamaraház, Torda
Solymos vára
Stern-palota, Nagyvárad
Szabók tornya, Kolozsvár
Szántay-palota, Arad
Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese, Sepsiszentgyörgy
Székelyföldi Iparmúzeum, jelenleg Természettudományi Múzeum, Marosvásárhely
Székelytámad vár romjai, Székelyudvarhely
Széki-palota, Kolozsvár
Szent Anna templom, Nagyvárad
Szent Antal kápolna, Csíksomlyó
Szent Erzsébet örmény katolikus templom, Erzsébetváros
Szent György-szobor, Kolozsvár
Szent Györgynek szentelt szerb-ortodox templom, Temesvár
Szent István-torony, Nagybánya
Szent László római katolikus templom, Nagyvárad
Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár
Szent Miklós ortodox templom, Brassó
Szent Miklós plébániatemplom, Székelyudvarhely
Szent Miklós templom, Gyergyószentmiklós
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom, Brassó
Szentháromság oszlop (Pestis oszlop), Temesvár
Szentháromság-templom (örmény nagytemplom), Szamosújvár
Szentkereszty-kastély, Árkos
Szerb templom, Arad
Szt. Bertalan ágostai hitvallású szász evangélikus templom és parókia, Brassó
Szűz Máriának és Nepomuki Szent Jánosnak szentelt emlékmű, Temesvár
Tamási Áron Gimnázium (egykori római katolikus főgimnázium), Székelyudvarhely
Tanácsház, Brassó
Teleki Domokos palotája, Marosvásárhely
Teleki Téka, Marosvásárhely
Teleki-kastély, Sáromberke
Teleki-palota, Kolozsvár
Thoroczkay-Rudnyánszky-kúria, Torockószentgyörgy
Toldalagi-Korda palota, Kolozsvár
Toldalagi-palota, Marosvásárhely
Torma-udvarház, Csicsókeresztúr
Transilvania (eredetileg Pannónia) Szálloda, Nagyvárad
Ugron-kastély, Mezőzáh
Újvárosi református templom, Nagyvárad
Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Unitárius templom, Kolozsvár
Unitárius templom, Sepsikilyén
Unitárius templom, Székelyudvarhely
Vár, Marosvásárhely
Vár, Nagyvárad
Vár, Torockószentgyörgy
Várdomb (ma Decebal) utcai zsinagóga és Talmud Tora imaház, Szatmárnémeti
Várfalak, Nagybánya
Várkastély, Gyalu
Városháza (egykori vármegyeháza), Csíkszereda
Városháza, Arad
Városháza, Marosvásárhely
Városháza, Nagyvárad
Városi Felsőbb Leányiskola épülete (ma Papiu Ilarian Kollégium), Marosvásárhely
Vártemplom, Marosvásárhely
Vártemplom, Sepsiszentgyörgy
Vigadó („Transilvania”) épülete, Zilah
Vigadó, Csíkszereda
Volt evangélikus (ma ortodox) templom, Kékesújfalu
Volt iparmúzeum, jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár
Wesselényi Miklós szobra, Zilah
Wolphard–Kakas-ház (ma a Képzőművészeti Egyetem és bank székhelye), Kolozsvár