megoszt


Görög katolikus templom, Marosvásárhely
Közzététel:  2010-03-23
Utolsó frissítés:  2010-03-23
Szerző:  Orbán János
A műemlék adatai
Cím: Mitropolit Andrei Şaguna, nr. 10.
Kód: MS-II-m-B-15494
Datálás: 1793–94, 1807.

Történeti adatok
A görög keleti román egyházközségtől kisajátított telken épült 1793–94 között a görög katolikusok számára, Ioan Bob püspök adományából (az építési emléktábla 1807-es évszámot rögzít). Kivitelező mestere Topler János kőművespallér, aki az építkezést követően hosszadalmas pereskedésbe keveredett az eklézsia gondnokával, Fogarasi Petrişor Jánossal az elhasznált téglák árát illetően. Az épület Ioan Bob unitus püspök templomalapításainak sorába illeszkedik, egyúttal a barokk-kori homlokzati középtornyos megoldás szép példája a környéken.

A műemlék leírása
A jelenleg a görög keleti ortodoxok által bírt templom több városi utca találkozásánál, egy temető peremén áll. Közelében található a görög keletiek régi fatemploma is. Egyhajós, keletelt, íves szentélyzáródású, homlokzati középtoronnyal épített barokk templom. A hajó északi oldalához alacsony sekrestye csatlakozik. Az oldalhomlokzatokat a nyugati végeken párkányfejezetes pilaszterek szegélyezik, keletebbre pedig egyszerű és páros lizénák tagolják. Íves záródású, vakolt szalagkeretes ablakait stilizált vállkövek és zárókövek díszítik. A hajó többszörösen tagolt koronázópárkánya a tornyon övpárkányként vonul végig. A toronytest három oldalát ez az övpárkány osztja két szintre. Az alsó szintet mindhárom oldalon párkányfejezetes pilaszterek szegélyezik. A bejárat a torony főhomlokzati oldalán nyílik, felette mészkőből faragott, cseppdíszes-füzérdíszes építési emléktábla látható, felső részén az alapító Ioan Bob kör alakú mezőbe foglalt püspöki címerével. Latin nyelvű chronostichonja az 1807-es évszámot adja: IN CVLTVM DEI STRVXIT / EXORNAVITQVE / JOANNES BABB / EPISCOPVS FOGARASIENSIS. Alatta az 1933-as felújításnak emléket állító kisméretű márványtábla. Az emléktáblák felett Krisztus mennybemenetelét ábrázoló, újabbkeletű falfestmény. A gazdagon tagolt övpárkány felett a tornyot minden oldalán vakolt szalagkeretes, zárókő-szerű ékekkel kiemelt ovális bevilágítóablakok törik át, fölöttük ívesen hajlított, keskeny párkánnyal. A vakolt szalagkeretes, stilizált vállkövekkel és zárókővel hangsúlyozott, félköríves záródású toronyablakok könyöklője alatt szerény cseppdíszek láthatók. A toronytest oldalait füzérdíszes-iónfejezetes pilaszterek szegélyezik, óraíves fríz és koronázópárkány zárja, mely a pilaszterek vonalában golyvázódik. A pilaszterek fölött a frízben stilizált virágmotívum jelenik meg. A tornyot bádogból készült, barokk jellegű toronysisak fedi, csúcsán kettős kereszttel. A templomba a bejárás a torony alatt történik. A hajót két, hevedereken nyugvó csehsüvegboltszakasz fedi.

Válogatott irodalom
Man, Ioan Eugen: Târgu Mureş. O istorie urbană de la începuturi până în anul 1850. Târgu-Mureş, 2006.
Benkő Károly: Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben. Közzéteszi: Pál-Antal Sándor. Marosvásárhely, 2001.
Biró József: A gernyeszegi Teleki-kastély. Budapest, 1938.

Képek