Székelykeresztúr magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig

A város első okleveles említése 1333-ból való: a pápai tizedjegyzékben szereplő „Santa Cruce" papja akkor a környéken a legnagyobb pápai tizedet fizette, tehát már jelentős plébániával rendelkezett. Mezővárosként egy 1459-ből való oklevél említi, s ezt a rangját egészen 1886-ig megőrizte. Plébániatemploma késő gótikus építészeti emlék, csúcsíves szentélyében az egyik zárókövön 1458-as évszám van befaragva. A hatvanas évek végén végzett régészeti ásatások azonban a templomfalon kívül 11-12. századi sírokat tártak fel. Unitárius temploma 1781-92-ben, mai református temploma (az ugyanott álló, 1632-44 közötti régi templom helyére) 1822-34-ben épült. A város a Nagy-Küküllő, a Nyikó és a Gagyvize [...]