román pap

A gyógyító és rontó, áldást és átkot mondó, jósló, illetve ördögűző papok és szerzetesek tevékenységének az ortodox (keleti kereszténység ágához tartozó vallási) területeken van fontos szerepük. Jelenleg Románia (Aranyosszék, Gyimes, Kalotaszeg, Maros, Mezőség, Moldva, Szatmár, Székelyföld, Szilágyság) területén és ÉK-Bulgária falvaiban végzett terepkutatások (Todorova-Pirgova 2008) tudósítanak ortodox papokról, akik mágikus szakértőkként (is) tevékenykednek.Erdélyben a román pap fogalma olyan ortodox lelkészt - családos papot (rom. preot) és nőtlen szerzetest (rom. călugăr) - jelöl, aki mágikus és divinációs jellegű tevékenységet folytat.A román pap alakjára és tevékenységére vonatkozó híradások, [...]