szőkefalvi Mária-jelenés és kegyhely

A szőkefalvi búcsújáró hely a 2000-es évek elejétől formálódó látomásalapú kegyhely, amely Marián Rózsika helybéli cigányasszony Mária-jelenései nyomán vált ismertté. Szőkefalva egy multietnikus és multikonfesszionális régióban fekszik, a római és görög katolikus vallás érintkezési zónájában, a román, magyar és cigány etnikumok [...]