fizikai agresszió, verekedés

Bár egész Erdélyben elterjedt a verekedés mint a fizikai agresszió megnyilvánulási formája, úgy tűnik, a székely vidékeken fokozottan érvényben maradt egészen az utóbbi időkig. Teljesen nem függetleníthetjük azon körülménytől, hogy évszázadokon át az e vidéken lakó férfiak gyakran vonultak különböző háborúkba a királyok, fejedelmek hívó szavára, ahol a csataterek hangulata, a gyakori élet-halál harc, a mindennapi szembenézés a halállal, nyomokat hagyott az otthoni életformában is, amikor ugyanis a különböző körülmények között kialakult ellentéteket önhatalmi bíráskodással, erőszakkal oldották meg, fizikailag bántalmazták embertársukat. Idők folyamán valóságos hagyománnyá alakult a virtus, egymás tettleges bántalmazása. Döntő [...]