Kelemen Lajos munkássága

Kelemen Lajos levéltáros, történetkutató 1877. szeptember 30-án született Marosvásárhelyen, unitárius székely kisnemesi eredetű hivatalnok családban. Középiskolai tanulmányait szülővárosa református kollégiumában végezte, tanulmányai során bontakozott ki a történelem iránti érdeklődése, első forrásközlése gimnazista korában jelent meg. 1896-ban érettségizett, és beiratkozott a kolozsvári Ferenc József TE történelem-földrajz szakára. Tanárai közül Szádeczky-Kardoss Lajos bevonta a levéltári gyűjtőmunkába, Gergely Sámuel pedig a forrásközlésbe, így a középkori latinban és a paleográfiában is jártas fiatalember jól felkészült szakemberként szerzett abszolutóriumot 1900-ban. Bár kezdettől fogva a történeti kutatómunka vonzotta, a [...]