vármegyék a fejedelemség korában

Az erdélyi vármegyei intézmény fejlődésében az önálló állam létrejötte természetesen új szakaszt nyitott, és a sajátosan fejlődő államban a megye is sajátos, a magyarországitól eltérő utat járt be.Bár Mohács, illetve 1541 előtti történetük korszerű feltárása egyelőre várat magára, a későbbi fejlődés alapján megállapítható, hogy a 16. század közepére nem érték el a királyságbeliek szintjét. Az új állam/kormányzat nem is akarta „korszerűsíteni", nem szánt neki jelentősebb szerepet, a megye univerzitása pedig, bár létrejötte óta először közvetlen kapcsolatba került a központi hatalommal, minden kezdeményezés nélkül várta a törvényhatóság hatáskörének főhatalom általi [...]