magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1940–1948 között

Az 1940-ben a bécsi döntés következtében 768 magyar szövetkezet közül 556 Észak-Erdélyben, 212 pedig Dél-Erdélyben maradt. A dél-erdélyi szövetkezetek valamennyi típusa a Nagyenyedi Hangya Szövetkezeti Központjához csatlakozott. Az Észak-Erdély területén működő fogyasztási szövetkezetek irányítását, áruellátását és ellenőrzését az 1940. [...]