prikulics

Sajátosan erdélyi, alakváltoztató, antropozoomorf hiedelemlény. A farkasember vagy werwolf/loup garou alakja a görög-római, a szláv és a germán mitológiában, valamint a legtöbb európai és balkáni mitológiában ismert. A középkori és újkori Európában több hullámban csapott végig részben az embert és állatot megtámadó állatoktól (kutya, farkas), részben [...]