levél, levelezés

A levél az írásos kommunikáció azon szövegtípusai közé sorolható, amely a társadalmi kapcsolatok fenntartását szolgálja. Kialakulásának története szorosan összefügg az alfabetizáció, az írás birtokba vételének történetével, virágzására az írást használó társadalmi osztályok voltak nagyobb hatással. A levelezés nyújtotta kommunikációs lehetőségeket a különböző társadalmi regiszterek más-más módon sajátították ki az előző századokban: míg az arisztokraták a rokoni és hivatalos kapcsolatok fenntartására és ápolására használták, addig a jobbágyok kizárólag panaszleveleket, kérvényeket írtak, illetve írattak a helyi értelmiségiekkel. Magyar területen a köznép [...]