Berekméri István Andrásé népi költő, önéletrajzíró

Berekméri István Andrásé (1877-1953) Sáromberkén született, szegényparaszt családban, a család egyetlen gyermekeként. Iskolai tanulmányait a sáromberki felekezeti iskolában végezte. Szorgalmával hamar magára vonta tanítója figyelmét, aki arra ösztönözte a szülőket, hogy küldjék a nagyenyedi kollégiumba tanulni, ám szűkös anyagi helyzetük ezt nem tette lehetővé. Apját 12 [...]