Tamási Áron Gimnázium (egykori római katolikus főgimnázium), Székelyudvarhely


A városközpontból keskeny, kanyargós emelkedőn vezet az út a Baróti Szabó Dávid utca végén található Szent Miklós-hegyi plébániatemplomhoz, amelynek szomszédságában áll a katolikus gimnázium monumentális épületegyüttese. A gimnázium megépülése óta Udvarhely egyik szimbóluma, sziluettje a [...]

Premontrei, egykori pálos templom, Nagyvárad


A mai napig eredeti formáját őrző épületegyüttes Nagyvárad Olaszinak nevezett városrészének északi felében emelkedik. Délre néző szentéllyel ellátott, egyhajós, két homlokzati tornyos templomtestből és nyugatról csatlakozó, egybeépült rendházból áll. A templom egyszerű, keskeny lizénákkal tagolt oldalhomlokzatai rejtve maradnak, csak a kéttornyos főhomlokzata áll szabadon. A két torony a homlokzatot a hajónál jóval szélesebbé formálja ugyanakkor erőteljes, háromtengelyes függőleges tagolást is [...]

Berekméri István Andrásé népi költő, önéletrajzíró


Berekméri István Andrásé (1877-1953) Sáromberkén született, szegényparaszt családban, a család egyetlen gyermekeként. Iskolai tanulmányait a sáromberki felekezeti iskolában végezte. Szorgalmával hamar magára vonta tanítója figyelmét, aki arra ösztönözte a szülőket, hogy küldjék a nagyenyedi kollégiumba tanulni, [...]


beszúr

beszúr

beszúr