Nagyboldogasszony plébániatemplom, Csíkkarcfalva


A két összenőtt falu fölött emelkedő sziklás dombon álló épületegyüttes teremtemploma egy keletelt hajóból, az előbbi tengelyétől északra enyhén elforduló szentélyből, déli portikuszból, északi oldalkápolnából, kéthelyiséges északi sekrestyéből, és délnyugati külső karzatfeljáróból áll. A templomhajó és a déli portikusz külső képét a 18. századvégi elemek határozzák meg, szegmensíves és félköríves záródású [...]

Református templom, Retteg


A rettegi református templom a faluközpontban emelkedő kisebb magaslat déli lejtőjére épült, modern kőkerítés veszi körül, amely követi a hajdani védőfal nyomvonalát. A keletelt templom mellett áll a parókia épülete. A téglalap alaprajzú templomhajóból (17,15x11,20) kelet felé a keskenyebb, sokszöges záródású [...]

désházi fazekasság


A Szilágyság adminisztratív, szellemi és gazdasági központja, Zilah környékén, ahol a kézművesek, így a fazekasok is céhekbe tömörülve védték érdekeiket, a 18-20. század folyamán több más jelentős fazekasközpont is működött. Ezek közül a legkiterjedtebb piaccal rendelkező, s legtovább aktív központ a környék falunévcsúfolóiból csupros faluként ismert Désháza volt. Szűkös és rossz minőségű földű határa nem volt képes eltartani az itt élőket, gazdag volt azonban a [...]


beszúr

beszúr

beszúr