Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár


A háromszintes, L alaprajzú épület fő szárnya az utca vonalában húzódik, nyugati szárnya pedig a szomszéd telekhatárt követi.  A műemlék legértékesebb része monumentális megjelenésű klasszicista főhomlokzata, amelyen a két felső szint nagyoszloprendes tagolása a lábazatként felfogott, vakárkádos földszinten nyugszik. Ez utóbbi felületének kiképzése is eltér a homlokzat többi részétől: a földszint sávozott felületű, míg a felső szintek felülete sima. A homlokzat középtengelyét a [...]

Torma-udvarház, Csicsókeresztúr


A Dést Bethlennel összekötő főúton, a Nagy Szamosba beleömlő Ilosva patak torkolatánál fekszik a település, melynek a római katolikus templom tömege által dominált központjától pár száz méterre Beszterce irányában, a falut átszelő főút mellett található a Torma család udvarháza. Az Ilosva patak közvetlen közelében fekvő nagyméretű tömbtelek belsejében áll a földszintes udvarház, melynek külső megjelenését a főút felé, déli irányba néző főhomlokzatán és nyugati [...]

szász–magyar irodalmi kapcsolatok


A szászokkal az erdélyi magyarság betelepítésük idején, a 13. században már kapcsolatba került. A középkori egyház egyetemes kultúrája jó időre egyazon eszmeiségbe vonta mindkét nép (főképp egyházi) írástudó rétegét. A középkori egyetemeken szintén nem különültek el az erdélyi magyar vagy a szász közösségből kikerült ifjak. A reformáció is a természetes átjárás keretéül szolgált: Johannes Honterus ugyan kizárólag a szászság reformátora, de a szintén szász származású Heltai Gáspár már a magyar könyvnyomtatás alapjait rakta le, Dávid Ferenc pedig a lutheri, majd a kálvini tanítások követőjéből a „legmagyarabb vallás", az unita-rizmus alapítója lett. A Honterus alapította brassói [...]


beszúr

beszúr

beszúr