Kolozsmonostori római katolikus Nagyboldogasszony (Kálvária)-templom, Kolozsvár


A kolozsmonostori templom az őt körülvevő földerőd délkeleti sarka felől közelíthető meg. A templomhoz vezető sétány elején, bal oldalt egy Kós Károly által, 1922-ben tervezett harangláb, jobbról pedig az 1831-ben épült Kálvária-kápolna áll. A templomtól délre 19. századi kő síremlékek láthatók. A mai [...]

Szent György-szobor, Kolozsvár


A Farkas utcai református templom előtt az ókollégium romjai, a templom és parókia épületei, valamint az új kollégium és tanári lakások által határolt kis téren, az utca tengelyében áll a Szent György-szobor. A szobor tömbszerű, leszelt élű, nyújtott téglalap alaprajzú talapzata kemény kőzetből faragott, lépcsős [...]

„Nem lehet”-vita (1937-1938)


Makkai Sándor, püspöki székéről lemondva és Erdélyből távozva, ezzel a címmel közölte a budapesti Láthatár c. folyóiratban (1937/2) nagy visszhangot kiváltott cikkét, amelyben, összefoglalta nézeteit elhagyott kisebbségi közössége helyzetéről és jövőjéről. „... nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését - írta -, mert magát a kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek". Szerinte az első világháborút lezáró békeszerződések „... minden következménye közül a kisebbségi kérdés az, amelyben legvilágosabban szemlélhetjük az egyetemes emberiség tragikus öngyilkossági kísérletét", majd így folytatja: „... minél inkább telik az [...]


beszúr

beszúr

beszúr