Római katolikus székesegyház, Nagyvárad


A székesegyház hatalmas mérete ellenére sem tartozik a legszebb 18. századi barokk templomok közé, aminek két fő oka a stílusegység hiánya és a helytelen arányok. Hillebrandt szelleme, mely a templom egész külső tagolását vezette nem számolt a nagy felületek arányos betöltésével. Áll ez különösen a város [...]

Várkastély, Gyalu


Az impozáns méretű gyalui várkastély a falu közepén, a Kolozsvártól Váradra vezető főútvonal bal oldalán emelkedő domb tetején, egy díszpark emlékét őrző, ritkaság számba menő öreg fákkal beültetett kert közepén fekszik. A kastélytól nyugat és északnyugat felé az 1970-es évektől végzett ásatások során római falak kerültek felszínre.  A várkastélynak a fő égtájak felé néző szárnyai négyszögletes, zárt udvart öveznek, a sarkokhoz különböző [...]

erdélyi vármegyék a középkorban


A vármegyék megszervezésére Szent István korában került sor, a vármegye megnevezése a latin nyelvű oklevelekben comitatus, az ennek élén álló tisztségviselő, az ispán pedig a comes; magyar megfelelőjük szláv eredetű. A vármegye fejlődésében a történeti irodalom két szakaszt különböztet meg, a királyi és a nemesi vármegye korszakát. A királyi vármegye a várszervezetre [...]


beszúr

beszúr

beszúr