Mária-oszlop, Kolozsvár


Kolozsvár városának első köztéri emléke, amely eredeti helyén, az egykori jezsuita templom, a hozzá csatlakozó kolostor, a Convictus Nobilium és Báthory-Apor szeminárium épületei által övezett hangulatos városi tér barokk jellegének egyik meghatározó eleme volt. A kolozsvári Mária-oszlop teljes mértékben követi e barokk emléktípusnak a 18. század első évtizedeiben [...]

Református templom, Kézdivásárhely


A hármas térfűzésű - torony, hajó és szentély - templom a késő barokk és klasszicista stílus jegyeit hordozza. Külső képét a hatalmas, háromszintes nyugati torony uralja, amelyet az égést követően, 1846-1854 között, a brassói Land András építőmester vezetésével újítottak fel. Az alsó két szint klasszicista fogantatású részletei (kettős lizénák, triglifes fríz, sávozott felületek) erre az átépítésre utalnak. Csupán a felső szint őrzi eredeti barokk kiképzését: homlokzatait kettős [...]

cseberbenézés


A cseberbenézés a divinációs gyakorlatok közé tartozó tudakozódó eljárás, rítus. A vízből történő jóslás, a hidromancia egyik formája. Rituális körülmények között a víz felületén lejátszódik a tudakolt esemény. Általában a tolvaj személyének, eltűnt tárgy és személy hollétének megtudakolására alkalmazzák. A szertartásra a lopást követő hat hét idején kerül sor.1. Előkészületek. A károsult család egyik nőtagja az ortodox [...]


beszúr

beszúr

beszúr