Református templom, Sáromberke


A sáromberki református templom a falu főutcájának keleti oldalán áll. Hajójának hossztengelye megközelítőleg kelet-nyugat tájolású, keleten trapéz alak záródással. A nyugati, főhomlokzati oldalon a hajó terébe vont homlokzati középtorony épült. Főhomlokzatát négy iónfejezetes pilaszter tagolja. Ezek [...]

Városi Felsőbb Leányiskola épülete (ma Papiu Ilarian Kollégium), Marosvásárhely


A Grünwald és Schiffer építővállalat által kivitelezett épület a Bernády György, az Alexandru Papiu Ilarian, a Krizantémok utca, valamint a Temető utca által határolt négyzetes telken kapott helyet. Négy szintjének helyiségei, a korszakban bevált térszervezési formának bizonyuló, E alaprajzra íródnak, mely megoldás az U alakba rendezett struktúra összekötő szárnyának fokozott kiugrású középtömbbel való bővítéséből adódott. A dísztermet magába foglaló utóbbi épületrészt [...]

csíksomlyói búcsú


Csíksomlyó több évszázadon át lokális jelentőségű búcsújáróhely volt, vonzáskörzete kezdetben csak a Székelyföld katolikus részére és a moldvai csángóságra terjedt ki, de a 20. században ez a kör kiszélesedett, és 1989 után Csíksomlyó magyar nemzeti kegyhellyé vált.A csíksomlyói búcsú több napon át tartó, több százezer [...]


beszúr

beszúr

beszúr