Adatbázisban Szövegtárban

Vártemplom, Sepsiszentgyörgy


Az épület egykori két védőfalából ma már csak egy, tojásdad alakú, szuroköntőkkel és bástyákkal tagolt várfal veszi körbe a templomot. A körítőfal bejárata felett harangtorony áll. A templom egyterű, a szentélyrészben gótikus hálóboltozattal, a hajóban síkmennyezettel, keleti és nyugati oldalán [...]

Kendeffy-palota, Királyi Tábla, Marosvásárhely


A néhai Szent Miklós utca déli házsorában, a Teleki Téka épületével átellenben elhelyezkedő kétszintes, tíztengelyes épület. Alaprajza téglalap alakú, udvari homlokzatának szélein két kis kiugró tömbbel. Az épület tömegét a manzárdtetővel fedett erőteljes középpavilon határozza meg; az épület többi részét kontyolt nyeregtető fedi.Az épület legfontosabb művészettörténeti értéket a főhomlokzat jelenti, mely a klasszicizáló későbarokk építészeti formanyelv erdélyi [...]

román pap


A gyógyító és rontó, áldást és átkot mondó, jósló, illetve ördögűző papok és szerzetesek tevékenységének az ortodox (keleti kereszténység ágához tartozó vallási) területeken van fontos szerepük. Jelenleg Románia (Aranyosszék, Gyimes, Kalotaszeg, Maros, Mezőség, Moldva, Szatmár, Székelyföld, Szilágyság) területén és ÉK-Bulgária falvaiban végzett terepkutatások (Todorova-Pirgova 2008) tudósítanak ortodox papokról, akik mágikus szakértőkként (is) tevékenykednek.Erdélyben a román pap fogalma olyan ortodox lelkészt - családos papot (rom. preot) és nőtlen szerzetest (rom. călugăr) - jelöl, aki mágikus és divinációs jellegű tevékenységet folytat.A román pap alakjára és tevékenységére vonatkozó híradások, [...]


beszúr

beszúr

beszúr