Református Kistemplom, Marosvásárhely


A református Kistemplom a Ştefan cel Mare (hajdan Szent Miklós, majd Gecse Dániel) utca nyugati házsorában helyezkedik el. Hosszú hajója megközelítőleg kelet-nyugat tájolású, keleten homlokzati középtoronnyal épült, nyugati vége félköríves lezárású. A főbejárat a torony alatt nyílik, a déli odalon és a [...]

Johannes Honterus szobra, Brassó


Johannes Honterus (1498–1549) jelentős reformátor és humanista szobra az Ágostai Hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete-templom) déli-nyugati tornyának déli homlokzata előtt áll. A bronzszobor a berlini szobrász Harro Magnussen (1861–1908) munkája és Honterus születésének négyszáz éves jubileumára [...]

táncház


1. A hagyományos népi tánckultúra „táncos" háznál rendezett, a spontán tánckedvet szolgáló, kötetlen formájú táncalkalma. A táncház sajátos formája alakult ki a mezőségi Széken, ahol a nemzedékenként kialakult rend szerint szombat este, vasárnap és néha hétköznap - például farsang, sorozás, vagy névnap esetében - táncoltak. Széken Felszeg, [...]


beszúr

beszúr

beszúr