Teleki Téka, Marosvásárhely


HomlokzatokA marosvásárhelyi Teleki Téka az egykori Szent Miklós és Fazekas utcák keleti sarkán áll. Egyemeletes, U alaprajzú épület, tizenkét tengelyes főhomlokzattal, amelyet függőlegesen 6 egyszerű lizéna oszt egy négytengelyes központi, valamint 2–2, egyenként kéttengelyes szélső mezőre. A négytengelyes központi rész alsó szintjén a két szélső tengelyben valamikor két félköríves bejárat nyílt, mára a jobboldalit befalazták. Az alsó szint ablakait keskeny, vakolt szalagkeret övezi, a felsőt ugyanilyen egyszerű, [...]

Szent Erzsébet örmény katolikus templom, Erzsébetváros


Hajóból, szentélyből és a szentély két oldalán szimmetrikusan elrendezett háromszintes mellékterekből álló hosszanti elrendezésű teremtemplom. A szentély egyeneszáródású, három szengmensíves ablakkal áttört falából félköríves apszis emelkedik ki. A főhomlokzat meghatározó eleme a két [...]

népművészetkutatás-történet


A romániai magyarság népművészete kutatásának történetét a magyarországival való, koronként szorosabb vagy lazább kapcsolatában tárgyaljuk.A népművészet felfedezése a 19. század közepi, Angliából kiinduló, az egész kontinensen szétgyűrűző, Közép-Kelet Európában nemzeti tartalommal telítődött iparfejlesztő reformtörekvéseknek köszönhető. Nyugaton a gyáripar, minálunk a megteremteni kívánt „nemzeti ipar" és „nemzeti művészet" számára gyűjtöttek művészi megformáltságú mintapéldányokat. E mozgalom Erdélyben és Magyarország más régióiban, ugyanazon gyakorlati indítékokkal indult, új intézmények megalapításhoz és a tudományosság kibontakozásához vezetve. Az erdélyiek is világ- [...]


beszúr

beszúr

beszúr