Nagyboldogasszony plébániatemplom, Felsőbánya


A felsőbányai, Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom a magas, festői szépségű erdőkkel borított hegyoldalak által körülzárt település főterén, az egykori Hunyadi téren emelkedik, nem messze a református templomtól és a városházától. A kelet-nyugat tájolású teremtemplom háromszakaszos hajójának központi szakasza az északi és déli oldalon egy-egy belülről félköríves, kívülről egyenes záródású kápolnafülkével bővül. Föléje két-két oszloppárra nehezedő csegelyes kupola emelkedik, a két szélső szakaszt pedig csehsüveg boltozat fedi. A templom hajója a keleti oldalon egy félköríves záródású szentéllyel zárul, melynek északi oldalához sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. A templom főhomlokzata monumentális [...]

Széki-palota, Kolozsvár


A Széchenyi tér északnyugati sarkán álló Széki-palota a tér, a Malom- és a Dózsa György utca, valamint Szamos-part ezen szakaszának képét erőteljesen meghatározó épülete. A palota három homlokzatát profilált mészkőlapokkal burkolt lábazat, fogsorfrízzel és akantuszleves konzolokkal hangsúlyozott [...]

rádiózás 1989-ig, a Kolozsvári Rádió Magyar Osztálya


 A bukaresti rádió magyar szerkesztőségének 1948-ban nyílt fiókszerkesztőségéből fejlődött ki. 1954. március 15-én sugározta első adását, erdélyi rádióstúdióként. A magyar szerkesztőség adásideje 1954-ben napi 1 óra, 1956-ban 1 óra 30 perc, 1967-ben 1 óra 45 perc, 1972-ben napi 3 óra 30 perc, 1985-ben napi 3 óra, 1989-ben napi 4 óra, 2001-ben napi 5 óra. A rádió megalakulásakor fele-fele arányban sugároztak magyar, illetve román nyelven, később minden adásidő-növeléskor nőtt a különbség a román és a magyar antennaidő között, ami a szerkesztőségeken belüli arányokat közvetlenül is befolyásolta. 1958-ig Erdély egész területéről készítették műsoraikat, 1958-ban, a Marosvásárhelyi Rádió megalakulásával megosztották a [...]


beszúr

beszúr

beszúr