Unitárius templom, Sepsikilyén


 A sepsikilyéni unitárius templom kelet-nyugat tájolású, hajója nyugaton négyzetes alaprajzú toronnyal, keleten a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel bővül, falait a párkány magasságáig egyszerű illetve lépcsős támpillérek erősítik. Két bejárata van, egyik a torony aljából [...]

Római katolikus püspöki palota, Szatmárnémeti


A szatmárnémeti római katolikus püspöki palota a Széchenyi (jelenleg 1918. december 1.) utca Deák tér (Piaţa Libertăţii) felőli végén, a székesegyház szomszédságában található. Maga a püspöki palota egy U-alaprajzú belső udvaros épület, melynek főhomlokzata a Széchenyi utca vonalát követi, nyugati szárnya a Színház utca, keleti szárnya pedig a Templom utca felől húzódik. Ez utóbbi északkeleti falához csatlakozik a püspöki palotát a Templom utca vonalában húzódó szárnnyal [...]

Erdélyi Mezőség


Az Erdélyi Mezőség romániai magyar tájegység.Az Erdélyi Mezőség felfedezésének korszakai. (1) A Mezőség felfedezésére a 19-20. század fordulóján került sor. A régióra vonatkozó ismeretek szintézise a megyemonográfiákban készült el (Tagányi-Réthy-Pokoly-Kádár 1901-1905, Balázs 1939, összefoglaló: Kristó 1988). Ebben a megközelítésben a régió települései a 11. században megalakult Kolozs, valamint az 1876-ban létrehozott Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, Maros-Torda és Torda-Aranyos vármegyék területén helyezkedtek el. A Mezőségről készült első nagy összefoglaló munkák a régiót a szomszédos régiókkal oppozícióba állítva, negatív színben jelenítették meg (természeti erózió, a magyar lakosság [...]


beszúr

beszúr

beszúr