Református templom, Dés


Historizáló védőfallal övezett, a középkorban Szent István király tiszteletére épített monumentális templom a dési piactér közepén emelkedik. A templom méretei és térszerkezete jellegzetesen az erdélyi vármegyei városok – Torda, Bánffyhunyad, Nagyenyed – gótikus templomait idézi: a nyugati homlokzathoz magas, [...]

Vár, Torockószentgyörgy


A vár Torockószentgyörgytől keletre, a falu határában helyezkedik el. Habár állaga folyton romlik, helyenként még magas falaival ma is méltóságteljesen emelkedik a falu fölé, mint egy valóságos történelmi ereklye. A várat nyugat felől lehet a legjobban megközelíteni. Odaérve, a várhoz vezető ösvény előtt két egykori bejárat tátong. A bal oldalin belépve közelíthetjük meg a vár legkorábban épült részét, a 14. század közepén emelt lakótornyot (A). A 13–14. században épült [...]

gyimesi inghímzés


A hímzés díszítőművészeti ágazat, mely különböző anyagú (bőr, posztó, vászon) és rendeltetésű (letevő és felvevő ruha, öltözet-kiegészítő) tárgyakon jelenik meg. A magyar népművészet a szomszédos román és szláv népekéhez hasonlóan, de a nyugat-európaiakétól eltérően, gazdag a hímzésekben. A viselet komponensei közül elsősorban az inget, kötényt, a bunda- és szűrféléket díszíti hímzés, egy korai fázisban csak az anyagszegélyeken, a toldásoknál [...]


beszúr

beszúr

beszúr