Unitárius templom, Székelyudvarhely


A városközpontból ha Csíkszereda irányába indulunk - a Kőkereszt téren át - a Bethlen Gábor utcán kell haladnunk, melynek jobb oldalán hamarosan feltűnik az unitárius templom négyszöghasáb alakú, fehérre meszelt tornya. Építésekor még többnyire alacsony, tornácos házak uralták a templom környezetét, nem [...]

Neológ zsinagóga, Nagyvárad


A négyszög alaprajzú zsinagógaépület a Körös partján helyezkedik el, bejárata a Kossuth utcáról (str. Independenţei) nyílik. A XIX. század második felében elterjedt, a zsidóság keleties gyökereit hangsúlyozó nézetet követve a zsinagógát tervező építész a keleties mór stílust találta a legmegfelelőbbnek az épülethez, melyet historizáló elemekkel gazdagított. Ennek megfelelően a zsinagógát félköríves ablakokkal áttört sokszögű tambúrral alátámasztott hatalmas hagymakupola [...]

Kós Károly, ifj. (Sztána, 1919. aug. 31.–Kolozsvár, 1996. febr. 29.)


Néprajzkutató, muzeológus, a II. világháború utáni erdélyi magyar anyagi és társadalmi néprajzi kutatás és néprajzi muzeológia meghatározó egyénisége. A kalotaszegi Sztánán született id. Kós Károly építész, író, grafikus legkisebb gyermekeként. Megkülönböztetésként az ifj. illetve a dr. jelzést használja. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön végzi, ez utóbbi helyszínen, Mikós kollegistaként, az emberföldrajzi és szociológiai órák, az Erdélyi Fiatalok falukutató cikkeinek hatására fordul figyelme a hagyományos kultúra felé. A középiskola után egy évig református teológiai hallgató, majd átiratkozik a kolozsvári egyetemen újrainduló néprajz szakra. Közben [...]


beszúr

beszúr

beszúr