Kanonoksor, Nagyvárad


A püspöki palota kertje előtt, a székesegyház oldalánál húzódó út mentén található a Kanonok sornak, vagy ritkábban Káptalan sornak nevezett barokk épületegyüttes, melyet tíz egyemeletes épület egymáshoz épült sora alkot. Mindenik épület más korban épült, ami a homlokzatok változásain jól felismerhető. Az együttes leglátványosabb eleme, amely érdekes térhatást is eredményez, az épületek kiugró emelete alatt mind a tíz ház földszintjén végighúzódó boltozott [...]

Kakasos templom, Kolozsvár


Kolozsvár dél-nyugati részén, a Mócok útja 84. szám alatt található a Felsővárosi Református-, közismertebb nevén, a Kakasos templom. Az épület nem az utca frontjában, hanem néhány méterrel beljebb, díszcserjéktől és fáktól körülvéve helyezkedik el.  A templom hosszanti elrendezése [...]

Kós Károly, ifj. (Sztána, 1919. aug. 31.–Kolozsvár, 1996. febr. 29.)


Néprajzkutató, muzeológus, a II. világháború utáni erdélyi magyar anyagi és társadalmi néprajzi kutatás és néprajzi muzeológia meghatározó egyénisége. A kalotaszegi Sztánán született id. Kós Károly építész, író, grafikus legkisebb gyermekeként. Megkülönböztetésként az ifj. illetve a dr. jelzést használja. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön végzi, ez utóbbi helyszínen, Mikós kollegistaként, az emberföldrajzi és szociológiai órák, az Erdélyi Fiatalok falukutató cikkeinek hatására fordul figyelme a hagyományos kultúra felé. A középiskola után egy évig református teológiai hallgató, majd átiratkozik a kolozsvári egyetemen újrainduló néprajz szakra. Közben [...]


beszúr

beszúr

beszúr