Szent Antal kápolna, Csíksomlyó


A kápolna egy hajóból és egy alacsonyabb sokszögzáródású szentélyből áll. A nyeregtetős építmény nyugati oldalán kis huszártorony emelkedik. A hajó falát mindkét oldalán három félköríves barokk fülesablak töri át, melyből egyet befalaztak, a szentély megvilágítását két ablak szolgáltatja. Északi falához félköríves kosarú szószék csatlakozik. Egyetlen félköríves bejárata a nyugati homlokzaton nyílik, fölötte négykaréjos ablak [...]

Szent László római katolikus templom, Nagyvárad


Az épület nagyrészt a 18. századi formáját őrzi, csak kisebb külső-belső javításokat szenvedett. Berendezése a 18-19. századból származik, falképeit Thury Gyula készítette 1908-ban. A templom négy boltszakaszos, egyhajós térképzését egyeneszáródású szentély és tengelyben emelt nyugati torony [...]

erdélyi Királyi Könyvek


Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyveinek (Libri Regii) az elnevezése is utal arra, hogy ezek az uralkodók kancelláriáján vezetett másolati könyvek a budai királyi udvarban az Anjouk által a XIV. század első felében meghonosított gyakorlatot folytatták. Bár a törökkorban vazallus országként önálló államiságot élvező Erdély élén nem királyok, hanem választott fejedelmek álltak, ezeket a másolati könyveket a történeti hagyomány, de a forrástudomány is Liber Regiusoknak nevezi, közelebbi megnevezését pedig minden egyes kötet az illető fejedelem nevéről kapta. Az adatok tanúsága szerint olykor Vajdai Könyveknek (Liber Vaivodalis) is nevezték. Ezekbe a fejedelmi kancellárián, pontosabban annak a nagyobb kancelláriának (cancellaria maior) nevezett ügyosztályán kiállított jelentősebb - azaz [...]


beszúr

beszúr

beszúr