Piarista templom és főgimnázium épületegyüttese, Temesvár


A háromszög alaprajzú, belső udvaros, egységes tömböt alkotó épület a városközponttól nem nagy távolságra, a Piatra Craiului utca, a Bulvardul Regele Ferdinand I.és a Bulevardul Republicii által határolt telken áll, főhomlokzata (ma a Gerhardinum épülettömbje) a Piaţa Horaţiu felé néz. A Piatra Craiului utca és a Bulevardul Regele Ferdinand sarkán, átlósan áll a görögkereszt alaprajzú kápolna, amelynek homlokzata szervesen illeszkedik az épületegyüttes többi részéhez, a háromszög egyik sarkát képezi. A kápolna [...]

Egykori evangélikus templom mai Szent Demeter ortodox templom, Királynémeti


A kelet-nyugat tájolású, egyhajós teremtemplom a falu déli szélén emelkedő dombon áll. Téglány alaprajzú hajója szélesebb a szentélyénél, északi és déli külső falait 3-3 támpillér tagolja. Két boltszakaszos, a nyolcszög öt oldalával záródó és a sarkokon támpillérekkel [...]

székely ispán


A székely ispán (comes Siculorum) az erdélyi székelyek legfőbb katonai, igazságszolgáltatói és közigazgatási elöljárója volt. A király nevezte ki a magyar bárók (sohasem a székelyek) közül. A székely ispán fennhatósága egy ideig kiterjedt a szász területek közül Medgyesre, Beszterce és vidékére, valamint Brassó és vidékére (a Barcaságra) is, a XV. századra azonban ez a joghatóság megszűnt. A székely ispánok kezén volt néhány Székelyföldön kívül fekvő vár is: kezdetben Görgény (amely többnyire az ispáni központ szerepét játszotta) és Höltövény, a későbbiekben ehhez hozzájött még Törcsvár és Királykő. A székely ispánok a bárók közé tartoztak, a középkori oklevelek [...]


beszúr

beszúr

beszúr