Református templom, Aranyospolyán (Torda)


Aranyospolyán református temploma igen egyszerű alaprajzzal bír: nyugaton karcsú, fasisakos torony áll, mihez hosszú, poligonális, támpilléres végződésű hajórész csatlakozik. A hajó poligonális vége újkori bővítés eredménye lehet, talán éppen a déli bejáraton jelzett 1789-es helyreállítás alkalmával készíthették. A tágas hajót a déli bejáratot övező portikusz egészíti ki.  Középkori képét leginkább a torony őrizte meg. A falazott toronytestet négy párkány [...]

Református templom, Apanagyfalu


Az apanagyfalusi református templom és a tőle délre elhelyezkedő harangláb a település központjában, vaskerítéssel övezett kertben áll. A kelet-nyugat tájolású, kontyolt nyeregtetővel fedett teremtemplom támpillérekkel erősített, téglalap alakú hajóhoz keskenyebb, sokszögzáródású, lépcsősen tagolt gyámkövekre támaszkodó bordás keresztboltozattal fedett szentély csatlakozik. A templom homlokzatai egyszerű kiképzésűek, jellegüket az alaprajzi elrendezés mellett a különböző függőleges tagolóelemek [...]

hiteleshelyek Erdélyben


A hiteleshelyek tevékenységének vizsgálata régóta kedvelt témája a magyar történetkutatásnak, bizonyára mivel olyan intézményről van szó, amely a magyar jogfejlődés sajátos terméke. A középkor századaiban Nyugat Európában ismeretlen volt az a jelenség, hogy egyházi testületek saját pecsétjük alatt mások ügyeiben bocsássanak ki olyan oklevelet, mely általános elismertségre tartott számot. Antik előzmények alapján a romanizált területeken közjegyzők, Franciaországban pedig emellett még a városi jegyzők látták el azt a feladatkört, mely Magyarországon lényegében a közjegyzők működését végző hiteleshelyekre hárult.A XII. század végétől Magyarországon a székes- és jelentősebb társaskáptalanok magánjogügyletek írásba [...]


beszúr

beszúr

beszúr