erdélyi műemlékek

Műemlékek:


A dévai református templom
A második középkori erődítés maradványai
A Salvator-kápolna, Csíkszereda
A sáromberki Teleki-kripta
A szamosújvári vár, a mai börtön, Szamosújvár
A vajdahunyadi vár
A vajdaszentiványi kúria
A vizaknai fürdőegyüttes
A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad
Adorján-ház I., Nagyvárad
Adorján-ház II., Nagyvárad
Ágostai hitvallású szász evangélikus főtemplom (Fekete templom), Brassó
Állami Színház, Nagyvárad
Alsóvárosi református templom (Kétágú-templom), Kolozsvár
Andreas Beuchel egykori besztercei háza, Beszterce
Apolló palota, Marosvásárhely
Apolló-palota, Nagyvárad
Aradi vár, Arad
Astoria Szálloda (Sztarill-palota), Nagyvárad
Az aradi tizenhárom vértanú emlékműve, Arad
Az egykori Biasini Szálló, Kolozsvár
Az egykori minorita kolostor temploma, ma ortodox templom, Beszterce
“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom, Nagykároly
„Szent Mihály és Gábor arkangyalok” görög-katolikus templom, Nagykároly
Bánffy-kastély, Kolozsborsa
Bánffy-kastély, Válaszút
Bánffy-palota, Kolozsvár
Barlangsír és egykori Bethlen-kastély együttese, Kerlés
Barokk palota (Egykori vármegyeháza, ma Művészeti Múzeum), Temesvár
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
Belvárosi református templom, Nagybánya
Bere, református templom
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed
Bethlen-kastély, Bonyha
Bohus palota, Arad
Continental szálló (egykori New York-szálló), Kolozsvár
Csiki Márton háza, Marosvásárhely
Csomaköz, református templom
Dacia szálloda ( egykori Pannónia szálló), Szatmárnémeti
Darvas – La Roche ház, Nagyvárad
Déva vára, Déva
Egyetemiek Háza, ma Akadémiai Kollégium, Kolozsvár
Egykori Bethlen Pál-kastély, Bethlen (jelenleg Polgármesteri Hivatal)
Egykori evangélikus (ma ortodox) templom, Szásztörpény
Egykori evangélikus gimnázium, ma a Johannes Honterus Főgimnázium B épülete, Brassó
Egykori evangélikus templom mai Szent Demeter ortodox templom, Királynémeti
Egykori evangélikus vártemplom (jelenleg ortodox templom), Vermes
Egykori evangélikus, ma pünkösdista gyülekezeti templom, Malomárka
Egykori ferences kolostor (az Avram Iancu Katonai Sürgősségi Kórház), Nagyvárad
Egykori ferences templom, Medgyes
Egykori Ipariskola – jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár
Egykori irgalmasrendi templom, Nagyvárad
Egykori vármegyeháza (ma Polgármesteri Hivatal), Székelyudvarhely
Erdélyi Néprajzi Múzeum (az egykori Redut), Kolozsvár
Erődítményrendszer, Brassó
Evangélikus plébániatemplom, Beszterce
Evangélikus templom, Harina
Evangélikus templom, Kerlés
Evangélikus templom, Kolozsvár
Evangélikus templom, Medgyes
Evangélikus templom, Szászrégen
Evangélikus templomrom, Aranyosmóric
Farkas utcai református templom, Kolozsvár
Farnas, református templom
Fekete Sas fogadó, Nagybánya
Fekete Sas palota, Nagyvárad
Fellegvár, Kolozsvár
Ferences kolostor, Torda
Ferences templom és kolostor, Csíksomlyó
Ferences templom és kolostor, Székelyudvarhely
Filstich–Kemény-ház, Kolozsvár
Fő tér 11. sz. (Wass Ottília egykori háza), Kolozsvár
Fő tér 24. (a Városi Művelődési Ház, az egykori Kolozsvári Iparos Egylet székhelye), Kolozsvár
Füchsl-palota, Nagyvárad
Görög katolikus püspöki palota, Nagyvárad
Görög katolikus templom, Kolozsvár
Görög katolikus templom, Marosvásárhely
Görög-katolikus katedrális, egykori minorita templom és kolostor, Kolozsvár
Görög-katolikus székesegyház, Nagyvárad
Hadad, református templom
Hermann-palota, Arad
Hunyadi-ház, Nagybánya
Hunyadi-vár, Temesvár
Ioan Slavici Színház, Arad
Irgalmasrendiek kórháza, Nagyvárad
Jézus Szíve kápolna, Székelyudvarhely
Johannes Honterus szobra, Brassó
Józsefvárosi római katolikus templom, Temesvár
Kakasos templom, Kolozsvár
Kalazanci Szent József egykori piarista templom és rendház, Nagykároly
Kalotadámos, református templom
Kálváriatemplom, Szatmárnémeti
Kanonoksor, Nagyvárad
Karolina-oszlop, Kolozsvár
Károlyi-kastély, Nagykároly
Katolikus templom (volt jezsuita templom és kolostor), Nagybánya
Kemény-kastély, Nagysajó
Kendeffy-kastély, Őraljaboldogfalva
Kendeffy-palota, Királyi Tábla, Marosvásárhely
Keresztelő Szent János ferences templom, Brassó
Keresztelő Szent János templom és plébánia, Marosvásárhely
Kézdivásárhely történelmi központja
Kolozsmonostori római katolikus Nagyboldogasszony (Kálvária)-templom, Kolozsvár
Kultúrpalota, Arad
Kultúrpalota, Marosvásárhely
Lutheránus templom (ú.n. Vörös-templom), Arad
Magna Curia, A Dák és Római Civilizáció Múzeuma, Déva
Magyargyerőmonostor, református templom
Makariás-ház, Marosvásárhely
”Mária elszenderedése” ortodox templom (Holdas templom), Nagyvárad
Mária mennybemenetele ortodox templom, Brassó
Mária születése görög katolikus templom, Temesvár
Mária-oszlop, Kolozsvár
Marosvásárhely, Rózsák tere 58. szám
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
Mártonhegyi szász evangélikus templom, Brassó
Mátyás király szülőháza, Kolozsvár
Mátyás-szoborcsoport, Kolozsvár
Mauksch–Hintz-ház (Gyógyszertártörténeti Múzeum), Kolozsvár
Micske, református templom
Mikes-palota, Kolozsvár
Mikó-vár, ma Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
Moskovits-palota (Szent László tér), Nagyvárad
Moskovits-palota, Nagyvárad
Nagyboldogasszony plébániatemplom, Csíkkarcfalva
Nagyboldogasszony plébániatemplom, Felsőbánya
Nagyváradi Egyetem épületegyüttese – az egykori Csendőrségi Iskola
Nemes-Knoblauch-ház, Kolozsvár
Nemzeti Színház, Kolozsvár
Neológ zsinagóga, Nagyvárad
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom, Nagyvárad
Örmény katolikus templom, Szépvíz
Örmény-katolikus templom, Gyergyószentmiklós
Orsolya-rendi kolostor, Nagyvárad
Ortodox katedrális, Kolozsvár
Oszlopos Simeonnak szentelt ortodox kolostor, Arad-Gáj
Óvár, a középkori város első erődítésének maradványai, Kolozsvár
Páduai Szent Antal ferences templom és rendház, Kaplony
Park Szálló, Nagyvárad
Pénzverde, Nagybánya
Piarista templom és főgimnázium épületegyüttese, Temesvár
Poynár-ház, Nagyvárad
Premontrei, egykori pálos templom, Nagyvárad
Rákóczi-Bánffy-kastély, Mezőörményes
Református Kistemplom, Marosvásárhely
Református kollégium épületegyüttese, Marosvásárhely
Református kollégium, Kolozsvár
Református láncos templom, Szatmárnémeti
Református templom, Apanagyfalu
Református templom, Aranyosgerend
Református templom, Aranyospolyán (Torda)
Református templom, Bethlen
Református templom, Biharvajda
Református templom, Cegőtelke
Református templom, Dés
Református templom, Gyulakuta
Református templom, Kézdivásárhely
Református templom, Nagysajó
Református templom, Ótorda
Református templom, Retteg
Református templom, Sáromberke
Református templom, Somkerék
Református templom, Szalárd
Református templom, Székelyhíd
Református templom, Tasnád
Református templom, Újtorda
Református templom, Vadász
Református, volt evangélikus templom, Szászlekence
Régi római katolikus plébániaház, Gyergyószentmiklós
Régi városháza, Kolozsvár
Rhédey-ház, Kolozsvár
Római katolikus plébánia, Brassó
Római katolikus püspöki palota, Nagyvárad
Római katolikus püspöki palota, Szatmárnémeti
Római katolikus püspöki palota, Temesvár
Római katolikus székesegyház, Nagyvárad
Római katolikus székesegyház, Szatmárnémeti
Római katolikus székesegyház, Temesvár
Római katolikus templom, Arad
Római katolikus templom, Csíkszentkirály
Római katolikus templom, Székelykeresztúr
Római katolikus templom, Torda
Román ortodox székesegyház, Arad
Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós
Salamon-templom, Szamosújvár
Sebes Körös szálloda (egykori Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő), Nagyvárad
Siculicidium emlékmű, Madéfalva
Sókamaraház, Torda
Solymos vára
Stern-palota, Nagyvárad
Szabók tornya, Kolozsvár
Szántay-palota, Arad
Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese, Sepsiszentgyörgy
Székelyföldi Iparmúzeum, jelenleg Természettudományi Múzeum, Marosvásárhely
Székelytámad vár romjai, Székelyudvarhely
Széki-palota, Kolozsvár
Szent Anna templom, Nagyvárad
Szent Antal kápolna, Csíksomlyó
Szent Erzsébet örmény katolikus templom, Erzsébetváros
Szent György-szobor, Kolozsvár
Szent Györgynek szentelt szerb-ortodox templom, Temesvár
Szent István-torony, Nagybánya
Szent László római katolikus templom, Nagyvárad
Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár
Szent Miklós ortodox templom, Brassó
Szent Miklós plébániatemplom, Székelyudvarhely
Szent Miklós templom, Gyergyószentmiklós
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom, Brassó
Szentháromság oszlop (Pestis oszlop), Temesvár
Szentháromság-templom (örmény nagytemplom), Szamosújvár
Szentkereszty-kastély, Árkos
Szerb templom, Arad
Szt. Bertalan ágostai hitvallású szász evangélikus templom és parókia, Brassó
Szűz Máriának és Nepomuki Szent Jánosnak szentelt emlékmű, Temesvár
Tamási Áron Gimnázium (egykori római katolikus főgimnázium), Székelyudvarhely
Tanácsház, Brassó
Teleki Domokos palotája, Marosvásárhely
Teleki Téka, Marosvásárhely
Teleki-kastély, Sáromberke
Teleki-palota, Kolozsvár
Thoroczkay-Rudnyánszky-kúria, Torockószentgyörgy
Toldalagi-Korda palota, Kolozsvár
Toldalagi-palota, Marosvásárhely
Torma-udvarház, Csicsókeresztúr
Transilvania (eredetileg Pannónia) Szálloda, Nagyvárad
Ugron-kastély, Mezőzáh
Újvárosi református templom, Nagyvárad
Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Unitárius templom, Kolozsvár
Unitárius templom, Sepsikilyén
Unitárius templom, Székelyudvarhely
Vár, Marosvásárhely
Vár, Nagyvárad
Vár, Torockószentgyörgy
Várdomb (ma Decebal) utcai zsinagóga és Talmud Tora imaház, Szatmárnémeti
Várfalak, Nagybánya
Várkastély, Gyalu
Városháza (egykori vármegyeháza), Csíkszereda
Városháza, Arad
Városháza, Marosvásárhely
Városháza, Nagyvárad
Városi Felsőbb Leányiskola épülete (ma Papiu Ilarian Kollégium), Marosvásárhely
Vártemplom, Marosvásárhely
Vártemplom, Sepsiszentgyörgy
Vigadó („Transilvania”) épülete, Zilah
Vigadó, Csíkszereda
Volt evangélikus (ma ortodox) templom, Kékesújfalu
Volt iparmúzeum, jelenlegi Műszaki Egyetem, Kolozsvár
Wesselényi Miklós szobra, Zilah
Wolphard–Kakas-ház (ma a Képzőművészeti Egyetem és bank székhelye), Kolozsvár

Tematikus szócikkek:


20. századi életpályák és élettörténetek
20. századi erdélyi betelepítések
A közigazgatás térbeli változásai a Székelyföldön a 12. századtól napjainkig
A történeti Székelyföld természetföldrajzi adottságai
Aranyos-vidék
átok
„Nem lehet”-vita (1937-1938)
„Nem lehet”-vita (1987-1989)
„schisma-pör”
„vallani és vállalni” vita
Benedek Márton pap, orvos, szentember
Berekméri István Andrásé népi költő, önéletrajzíró
búcsújárás
cseberbenézés
csíki székely krónika
csíksomlyói búcsú
Czirják Gergely emlékiratíró
désházi fazekasság
Domokos Pál Péter (Csíkvárdotfalva, 1901. jún. 28.−Budapest, 1992. febr. 19.)
építőáldozat
erdélyi borlovagrendek
erdélyi emlékirat-irodalom
erdélyi Királyi Könyvek
Erdélyi Mezőség
erdélyi püspökség a középkorban
erdélyi toronygombiratok
erdélyi vajda
erdélyi vármegyék a középkorban
etnomikológia
felekezeti identitások a korai újkorban
fénykép, fényképezés, fényképhasználat
fizikai agresszió, verekedés
forráskiadványok a középkori Erdélyről
genealógiai emlékezet
gyimesi inghímzés
Győri Klára alkotó típusú széki mesemondó és emlékiratíró
hiedelem és hiedelemkutatás
hiteleshelyek Erdélyben
Imreh Lajos (Sepsikőröspatak, 1917. április 18.–1999, Sepsikőröspatak)
Jakó Zsigmond Pál (Biharfélegyháza, 1916. szeptember 2. – Kolozsvár, 2008. október 26.)
kaláka
kalotaszegi muszuj
káromkodás
Kelemen Lajos munkássága
Kiss Dániel keszüi népi költő
kollektivizálás a Székelyföldön
komikum
könyvkiadás 1970–1989
könyvkiadás, 1918–1940
könyvkiadás, 1944-1969
koraújkori források Erdély történetéről
Kós Károly, ifj. (Sztána, 1919. aug. 31.–Kolozsvár, 1996. febr. 29.)
kulák, kulákosítás
levél, levelezés
lokális ballada
lokális történelmek
lüdérc (lidérc)
magyar nyomdászat 1989-ig
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-1940 között
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1918-ig
magyar szövetkezeti mozgalom Erdélyben 1940–1948 között
magyar-örmény identitás
Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadaénekes, népmesemondó
Marián Rózsika látó, szentasszony
mérai kötény
mese, mesemondás
moldvai csángók napbanézése
moldvai halottlátók, ellátók
Nagy Julianna szövőasszony, népi író-, költő, önéletíró, parasztkrónikás
Nagy Olga (Nagyernye, 1921. jan. 2.–Sepsiszentgyörgy, 2006. nov. 2.)
Nagykároly magyar irodalmi élete 1989-ig
Napbaöltözött Asszony ikonográfiája (a csíksomlyói Mária-kegyszobor)
nemzetiségi kérdés irodalma, 1945-1989
népi Mária-kultusz
népi növénynevek
népi specialisták
népművészetkutatás-történet
néprajzoktatás története és intézményei
nyelvi agresszió
nyelvi vétkek, nyelvi büntetések
nyelvjáráskutatás
nyelvművelés 1989-ig
nyelvtudományi szakirodalom
nyelvváltság
Orbán Balázs (Lengyelfalva, 1829. febr. 3.−Budapest, 1890. ápr. 19.)
Petrás Ince János (Forrófalva, 1813.−Klézse, 1886. szept. 6.)
ponyvairodalom
populáris írás
prikulics
rádió, 1989-ig
rádiózás 1989-ig, a Kolozsvári Rádió Magyar Osztálya
rádiózás 1989-ig, a Marosvásárhelyi Rádió
rágalom
román pap
román-magyar irodalmi kapcsolatok 1945–1989
román–magyar irodalmi kapcsolatok 1945-ig
romániai magyar népballadák
romániai magyar néprajzi könyvkiadás 1989 előtt
romániai magyar sajtótörténet 1918-ig
romániai magyar sajtótörténet 1918–1944
romániai magyar sajtótörténet 1944–1989
romániaiság
rovásírás
Salamon Anikó (Réty, 1945. július 2. – Kolozsvár–Réty, 1981. július 1.)
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-1989
Sepsiszentgyörgy magyar irodalmi és művelődési élete, 1945-ig
Seres András (Krizba, 1935. március 23.–1992. november 25., Árkos)
sinfalvi búcsú
szabadkőműves irodalom
Szabó Miklós népi költő
Szabó Sámuel [névváltozat: F. Szabó Sámuel] (Székelyföldvár, 1829. május 16.–Kolozsvár, 1905. január 1.)
szakácskönyvek
szász–magyar irodalmi kapcsolatok
Szatmárnémeti magyar irodalmi és művelődési élete 1945-ig
székely akció
székely identitás
székely ispán
Székely László (Gyimesbükk, 1912. jan. 7.−Temesvár, 1982. júl. 24.)
Székelykeresztúr magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918-ig
Székelyudvarhely magyar művelődési élete 1918–1944
szidalom
Szilágysomlyó magyar irodalmi és művelődési élete, 1989-ig
szőkefalvi Mária-jelenés és kegyhely
táncház
tankönyv-per
tankönyvkiadás (1948–1989)
tankönyvkiadás 1918–1948
Téglás Gábor (Brassó, 1848. március 30. – Budapest, 1916. február 4.)
tejbemérés
televízió
testvérfalu kapcsolatok
tordai kerámia
tordai malac
tordai pogácsa
Tordai-hasadék és mondaköre
transzilvanizmus
transzilvanizmus utóélete
vármegyék a fejedelemség korában
Vásárhelyi Találkozó, 1937
Viski Károly (Torda, 1883. ápr. 14.(?) – Budapest, 1945. szept. 5.
Vöő Gabriella (Kolozsvár, 1937 – 2006. márc. 24., Pécs–Kolozsvár)

Társadalomismereti szócikkek:


1902-es tusnádi székely kongresszus
1990. márciusi események Marosvásárhelyen
Asszimiláció
Budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1948–1989
Budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után
Budapesti kormányzatok magyarságpolitikája a két világháború között
Demográfiai folyamatok (erdélyi magyarok a második világháború után)
Egészségügyi állapot
Erdélyi Gazdasági Egyesület
Erdélyi Gazdasági Tanács (EGT)
Erdélyi Kárpát Egyesület
Erdélyi Külön Szolgálat (EKSZ)
Erdélyi magyarok médiafogyasztása
Etnicitás és gazdaság
Etnikai térszerkezet, regionális különbségek
Falukutatás
Gazdaságpolitikai tanulmányok (1918–1940)
Kisebbségi intézményrendszer
Kisebbségi magyar közösségek társadalmi jellemzői a két világháború között
Kollektivizálás a Székelyföldön
Magyar Autonóm Tartomány
Multikulturalizmus
Német–olasz tiszti- és különbizottságok
Oktatási rendszer [romániai magyar]
Országos Magyar Párt
Országos Magyar Párt a két világháború közti parlamenti választásokon
Regionalizmus
Romániai magyar autonómia koncepciók 1989 után: a személyi elvű tervezetek hatáskörei
Romániai magyar autonómia koncepciók 1989 után: a területi elvű tervezetek hatáskörei és az önkormányzatok finanszírozása
Romániai magyar autonómia koncepciók 1989 után: tipológia és az önkormányzatiság szerkezeti felépítése
Romániai magyar gazdaságpolitika (1918–1940)
Romániai magyar kulturális intézményrendszer
Romániai Magyar Népközösség
Sport
Szegénység
Szekularizáció és deszekularizáció
Szubkultúra, szubkultúrák
Társadalmi nemi viszonyok
Urbanizáció
Urbanizáció/Urbanizmus
Választási eredmények. Etnikai szavazás, etnikai pártok
Valláskutatások
Vidéki elit
Zsidók Erdélyben