Református templom, Cegőtelke


A református templom épülete a falu középső részén emelkedik, gondozott kert és gyümölcsös veszi körül. A középkori eredetű, jó állapotú, szépen karbantartott épület hajóból és szentélyből áll, a hajó déli bejáratánál modern portikusz található. A szentély keskenyebb a [...]

Római katolikus püspöki palota, Temesvár


A Savoya utca, Pacha utca és a Proclamaţiei út által határolt egyemeletes épülettömb téglalap alaprajzú, belső udvaros, sarkain eredetileg a homlokzatok síkjából kiugró, saroktornyokra emlékeztető pavilon-építményekkel. Ezek ma már csak a Pacha utca két sarkán állnak, a másik két sarkon csak nyomokban figyelhetőek meg.  Az épület 3+10+3 tengelyes főhomlokzata a Pacha utca felé néz. Az első és az utolsó három tengelyben a sarokpavilonok helyezkednek el, ezek rizalitszerűen kiugranak a homlokzat síkjából, emeleti szintjük fölött [...]

kaláka


A kaláka (románul: clacă) olyan társas munkavégzési forma, amelynek keretében egy adott közösség (vagy ezen belül rokoni, területi vagy baráti alapon szerveződő csoportok) tagjai a csoport egy tagjának adott helyszínen, egyszerre, közösen munkát végeznek. A szakirodalom néha ide sorolja azt az esetet is, amikor a csoport tagjai az általuk alkotott közösségnek, intézménynek (egyházközség, gazdatársaság) végeznek valamilyen munkát, de ebben az esetben a kaláka néhány elve (például: visszasegítés) nem alkalmazható, így azt mondhatni, hogy ezek ugyan társas munkavégzési formák, de különböznek a fentebbi módon értelmezett kalákáktól. A kalákában résztvevők mintegy meghitelezik a kaláka szervezőjét, akinek aztán kötelessége az őt megsegítőknek a maga során [...]


beszúr

beszúr

beszúr