Nagyboldogasszony plébániatemplom, Felsőbánya


A felsőbányai, Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom a magas, festői szépségű erdőkkel borított hegyoldalak által körülzárt település főterén, az egykori Hunyadi téren emelkedik, nem messze a református templomtól és a városházától. A kelet-nyugat tájolású teremtemplom háromszakaszos hajójának központi szakasza az északi és déli oldalon egy-egy belülről félköríves, kívülről egyenes záródású kápolnafülkével bővül. Föléje két-két oszloppárra nehezedő csegelyes kupola emelkedik, a két szélső szakaszt pedig csehsüveg boltozat fedi. A templom hajója a keleti oldalon egy félköríves záródású szentéllyel zárul, melynek északi oldalához sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. A templom főhomlokzata monumentális [...]

Józsefvárosi római katolikus templom, Temesvár


A viszonylag kisméretű, zömök tornyos, barokk templom a Drăgălina út és a Károly Király út (B-dul Regele Carol I.) kereszteződésénél, saroktelken áll. A téglalap alaprajzú hajóhoz szintén téglalap alaprajzú, élszedett sarkú, belül íves záródású szentély csatlakozik. Az épület jellegét [...]

„Nem lehet”-vita (1987-1989)


A Makkai Sándor 1937-es cikkében és az azt követő vitában feltárulkozó problematika felelevenítésére pontosan 50 esztendővel később, a román kommunista diktatúrának a kisebbségekre nehezedő egyre súlyosabb szakaszában került sor egy fiatal értelmiségi csoport (a Limes kör) szűkebb nyilvánossága előtt. A kérdés újra felvetéséhez Cseke Péter gyűjtötte kötetbe a Makkai Sándor Erdélyből való eltávozása és cikke kapcsán született egykori sajtóvisszhangokat és a különböző írói hagyatékokból felkutatható levelezést. A közel 300 oldalas gépiratot a Kör tagjai kézről kézre adták, s ki-ki a maga hozzászólásával, továbbgondolásával továbbította a következő „olvasónak". A kézirat egy példánya [...]


beszúr

beszúr

beszúr